Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:
5 Бесплатно
6 Бесплатно

Маркетинг и его задачи

Исходя из принципов, маркетинг выполняет несколько стратегических и
тактических задач. Наиважнейшими стратегическими задачами маркетинга
являются определение генеральной линии предприятия, целевых рынков,
ориентация производства на удовлетворение потребностей и запросов
потребителей, создание коммуникационных и распределительных систем и
т.д.

К основным тактическим задачам относятся:

1) выявление существующих и потенциальных желаний покупателей,
реального и возможного спроса на товары и услуги и на этой основе
обоснование целесообразности их производства и сбыта;

11 Бесплатно

1. Єдність та відмінність категорій “попит” та “потреба”.

Потреби – специфічний стан людини, який виникає внаслідок того, що люди
–біологічні істоти, є часточками суспільної сис-ми, взаємодіють з
навкол-м серед-м. Ек-на теорія стверджує, що потреби мають
передекономічний хар-р (походж-ня), тобто підприємець може їх
розпізнавати чи стимулювати, але не створювати. Знання теорій потреб
дуже важливі у сучасних концепціях М. Саме тут потреби стали головним
ринковим орієнтиром марк. д-ті. Попит – це побажання споживача з
урахуванням його реальної купівельної спроможності.

6 Бесплатно

Тема 1: Основні положення сучасної теорії організації

1. Еволюція наукових поглядів на організацію

Організація – визначення діяльності по упорядкуванню всіх елементів в
часі та просторі об*єкту Організація може розглядатись як об*єкт, що має
впорадковану внутрішню струкутуру. В ньому поєднуються різні зв*язки
(технічні, матеріальні, трудові) та людські взаємовідносини.

Організація як об*єкт – цілісний комплекс взаємозв*язків та особливе
поєднання з зовнішнім середовищем. Для організації характерна цілісність
функціонування та розвитку.

7 Бесплатно

Маркетинг

1. Єдність та відмінність категорій “попит” та “потреба”.

Потреби – специфічний стан людини, який виникає внаслідок того, що люди
–біологічні істоти, є часточками суспільної сис-ми, взаємодіють з
навкол-м серед-м. Ек-на теорія стверджує, що потреби мають
передекономічний хар-р (походж-ня), тобто підприємець може їх
розпізнавати чи стимулювати, але не створювати. Знання теорій потреб
дуже важливі у сучасних концепціях М. Саме тут потреби стали головним
ринковим орієнтиром марк. д-ті. Попит – це побажання споживача з
урахуванням його реальної купівельної спроможності.

Секрет успіху будь-якої фірми – якнайкраще задовольняти потреби.

2. Сутність та сучасні визначення поняття “маркетинг”.

Маркетинг – це процес вивчення і формування споживчих запитів і переваг,
а також використання всіх ресурсів і потенціалу фірми для їх задоволення
з урахуванням отримання прибутку і для особистої потреби споживачів.

М. від анг. “ринок, торгівля, продаж, комерційна діяльність”. Виник на
поч. ХХ ст. в США.

6 Бесплатно

“МАРКЕТИНГ”

  1. 1.     Єдність та відмінність категорій “попит” і “потреба”

Потреба-це нужда,яка прийняла специфічну форму відповідно до культурного укладу і особистості індивіду.

(нужда-це відчуття нестачі чогось)

Піраміда потреб Маслоу:

  1. Вторинні потреби
  • Потреба в самореалізації

       (самовиражені )

  • Потреби в суспільному визнанні й отриманні належного соціального статусу
  • Потреби в контактах
  1. Первинні потреби
6 Бесплатно