Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

У будівельній практиці розрізняють поняття "будинок" і "споруда".

Спорудженням прийнято називати усе, що штучно зведено людиною для задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства.

Будинком називають наземне спорудження, що має внутрішній простір, призначений і пристосоване для того чи іншого виду людської діяльності (наприклад, житлові будинки, заводські корпуси, вокзали і т.д. ).

Таким чином, ми бачимо, що поняття "спорудження" як би містить у собі і поняття "будинок".

6 Бесплатно

Кирилівська церква

Кирилівську церкву було збудовано в середині XII століття на далекій околиці стародавнього Києва - Дорогожичах. Звідси засновник церкви чернігівський князь Всеволод Ольгович 1139 року взяв штурмом Київ під час міжусобної боротьби за київський престол. Для представників династії Ольговичів храм був заміською резиденцією і родовою усипальнею. В 1194 році тут було поховано київського князя Святослава — героя давньоруської поеми „Слово о полку Ігоревім".

За час свого існування Кирилівська церква знала періоди запустіння, ремонти, поновлення. У 1748 — 1760 рр. на її території за участю відомого українського зодчого І. Григоровича-Барського були зведені кам'яні монастирські будівлі, від яких до нашого часу збереглася лише частина муру з наріжною вежкою. В результаті змін XVII — XVIII ст. древня Кирилівська церква набула сучасного зовнішнього вигляду з характерними рисами української барочної архітектури.

2 Бесплатно

 Парфенон (грец. Parthenon, від parthenos - діва), храм богині Афіни Парфенос в Афінах. Найбільший пам'ятник давньо­грецького мистецтва, побудований на Акрополі в 447-438 до н.е. Іктином і Каллікратом. Скульптурна обробка велася під керівництвом Фідія, закінчена в 432 до н.е. Парфенон являє собою мармуровий доричний периптер (30,89 м Х 69,54 м; число колон 8 Х 17, їх висота 10,43 м).

7 Бесплатно

План

1. Двоєдина сутність архітектури

2. Виникнення професії архітектора

3. Специфіка архітектурної професії

4. Поняття і види архітектурного проектування

5. Види архітектурного проектування

Література
18 Бесплатно

ФОРТЕЦЯ ХVІІ-ХVІІІ СТОЛІТЬ. м. Полтава.

1608 року великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський заснував фортецю в Полтаві, яка була тоді „пустою слободою" на правому високому березі Ворскли, на межі Дикого Поля. Земляними валами, ровом і частоколом укріпили трикутний у плані мис, щонині зберігся в середмісті й називається Городищем. Він лежить між двома ярами - Мазурівкою і Панянкою. Під час археологічних розкопів тут виявлено рештки поселень скіфської доби (II ст. до н.е.), роменської культури (VIII ст.), великокнязівських часів (Х-ХІІ ст.).

4 Бесплатно

Міста і будівлі Київської Русі.

Зміст.

 

 TOC o "1-3" 1. Архітектура Київської Русі.................... PAGEREF _Toc477258584 h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400370037003200350038003500380034000000

2. Дерев‘яні споруди в містах Київської Русі..... PAGEREF _Toc477258585 h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400370037003200350038003500380035000000

3. Перші кам‘яні будівлі......................... PAGEREF _Toc477258586 h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400370037003200350038003500380036000000

4. "Місто Ярослава" у Києві...................... PAGEREF _Toc477258587 h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400370037003200350038003500380037000000

5. Монументальні будівлі Київської Русі.......... PAGEREF _Toc477258588 h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400370037003200350038003500380038000000

Використана література.......................... PAGEREF _Toc477258589 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400370037003200350038003500380039000000

 

1. Архітектура Київської Русі.

Архітектура посідає у художній культурі особливе місце як основа синтезу всіх інших видів мистецтва, зокрема живопису, скульптури, декоративно-прикладної творчості. Архітектура — передусім мис­тецтво створення (проектування і будівництва) будівель споруд та їх комплексів. Це явище матеріальної культури і водночас один із провідних видів пластичного мистецтва, що грунтується на єдності принципів краси і корисності Як вид мистецтва, вона формує просторове середовище для життя і діяльності людини, виражає суспільні ідеї у художньо-естетичних образах.

12 Бесплатно

Георгіївська церква на козацьких могилах під Берестечком

Георгіївська церква - головна споруда меморіалу „Козацькі могили" в селі Пляшевій - можливо, найсамобутніший витвір архітектурного модерну в Україні. Задум побудувати пам'ятник козакам, полеглим у Берестецькій битві, виник 1908 року з ініціативи Почаївської лаври, а саме архімандрита Віталія Максименка, який очолив організаторську роботу та оголосив збір пожертв.

Проект храму-пам'ятника розробив студент архітектурного відділення Вищого художнього училища при Академії мистецтв у Петербурзі В.Максимов, учень професора Олексія Щусєва, видатного майстра, що збудував кілька справжніх шедеврів церковної архітектури стилю модерн в Україні. Спорудження Георгіївської церкви тривало від 1910 до 1914 року, керував будівництвом Володимир Леонтович. А саме перед цим, у 1907-1909 роках, В.Максимов допомагав О.Щусєву реставрувати давньоруську церкву Василія в Овручі й запроектував споруди для цього монастиря. Ці дві роботи - основна спадщина В.Максимова, який помер незадовго до війни 1914 року.

5 Бесплатно

Славні архітектурні пам’ятки України

 

Україна славить своїми зодчими спорудами. Щоправда історія в України видала важкою: її багато разів завойовували, а це досить сильно вплинуло на архітектуру країни, проте збереглося чимало спогадів, або дещо видозмінених залишків визначних споруд України, з яких можна зробити висновок, що Україна мала чимало цікавих архітектурних ансамблів, особливо це стосується релігійної архітектури. Такими прикладами визначної архітектури є:

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА ЦЕРКВА

Побудована в 1701- 05 рр. (за іншими джерелами у 1696-98 рр.) у стилі українського бароко. Дзвіницю побудовано у 1860-63 рр. (архіт. П.І.Спарро по проекту архіт. Духоніна). Після пожежі 1880 р. Воскресенська церква відбудована в 1883 р. по проекту В.Н. Ніколаева. В 1979-81 рр. церква була реконструйована.
      Розташована біля Києво-Печерської лаври ( вул. І.Мазепи, 27).

3 Бесплатно

СТАРИЙ БУДИНОК БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА В МОСКВІ

У 1760-х роках у російській архітектурі поширився стиль класицизму. На зміну вигадливим, урочистим пишним формам стилю барокко прийшли спокійні, урівноважені й величні класичні форми, що відповідали потребам містобудування, ідеям громадянськості та національної самосвідомості. У складному й суперечливому явищі, яким є російський класицизм, важливе значення мала його прогресивна течія, найвидатнішим представником якої був великий російський архітектор В. І. Баженов (1738-1799). Всю свою діяльність Баженов присвятив тому, щоб зробити архітектуру «...до честі свого віку, до безсмертної пам'яті майбутніх часів, до окраси столичного міста, до утіхи і задоволення всього народу». Ці ідеї Баженов вкладав у грандіозні проекти, багато з яких в умовах самодержавства залишилися нездійсненними, як, наприклад, проект Кремлівського Палацу — «всеросійського народного форуму», та в свої споруди, що стали славою і гордістю російської архітектури. Чи не найкращою з них є дім Пашкова в Москві (нині старий будинок бібліотеки імені В. І. Леніна).

5 Бесплатно

ВЕРСАЛЬ

В історії світової архітектури палац і парк у Версалі займають визначне місце. І не тільки тому, що це був найбільший і найбагатший з усіх садово-паркових ансамблів тих часів. Тут у Версалі остаточно сформувалися риси класицистичної архітектури і паркобудівництва. У той час не було на світі палацу і парку, що справляли б таке велике враження. Навіть Петро І, побачивши Версаль, був вражений красою ансамблю і сказав, що в нього також буде парк, «не гірший, ніж у французького короля».

5 Бесплатно

Поняття архітектури як мистецтва організації простору для певної діяльності людини, викликає необхідність відповідної оцінки архітектурно-просторових якостей навколишнього середовища на будь-якому її рівні (від будинку до міста і регіону).  Результати такої оцінки, їх аналіз стають основою для створення спектру прогнозованих дій по формуванню або перетворенню середовища. Однією з форм такого прогнозування стає архітектурний або архітектурно-містобудівний проект (проект будівлі, генеральний план міста, схема районного планування, зонінг тощо).

В цьому значенні архітектурний моніторинг є частиною моніторингу стану навколишнього штучного середовища і вивчає процеси перетворення такого середовища для життєдіяльності людини і суспільства, які невпинно змінюються. Слід зазначити, при цьому, що принципи архітектурного моніторингу ще не відпрацьовані належним чином і він сам представляє для архітектурної науки нову і ще не розроблену сферу.

9 Бесплатно

ВЕЛИКИЙ ПАЛАЦ У ПУШКІНІ В історії російської архітектури ім'я Варфоломія Варфоломійовича Растреллі (1700-1771 рр.), мабуть, найпопулярніше. Його творчістю пишаються міста Ленінград, Київ, Пушкін, Петродворець, Істра, Єлгава, Румтале. Слава цього зодчого справді всесвітня. Растреллі творив у ті часи, коли в Росії після петровських реформ розвивалися міста і торгівля, наука і мистецтво. Водночас дворянська знать, яка захопила владу, нещадно експлуатуючи кріпаків, нагромаджувала величезні багатства, оточуючи себе небувалою розкішшю. Замість громадських споруд будуються численні імператорські палаци, будинки для знаті, церкви і монастирі. Певна стриманість архітектурних форм і раціоналізм петровського барокко змінюються на багаті й пишні декоративні форми. Ніхто з архітекторів тих часів не володів такою дивовижною фантазією, таким блискучим талантом у створенні могутніх архітектурних симфоній, де на повний голос звучали золоті, сині, білі, зелені, червоні кольори, композиції колон, фронтонів, ліпних окрас скульптури, ефекти світла й тіні — словом, весь арсенал засобів художньої виразності архітектурного стилю барокко, як Растреллі.

4 Бесплатно

МАВЗОЛЕЙ САМАНІДІВ У БУХАРІ

На околиці Бухари, за зеленими деревами парку, на захід від бухарської цитаделі Арку, стоїть невелика (10 на 10 м), кубічна за формою споруда, перекрита напівсферичним куполом. Це всесвітньовідомий шедевр архітектури Середньої Азії — мавзолей Саманідів. Збудував його володар Бухари Ісмаїл Самані у першій половині X ст. Тисячоліття не торкнулися цієї споруди: вона дійшла до наших часів майже неушкодженою.

1 Бесплатно

Архітектурні форми в пейзажі.

Архітектурою в дереві Бойківщина прославилася не тільки на всю Україну, а й поза нею. Адже бойківська дерев'яна архітектура вже тепер займає визначне місце в історії світової архітектури своєю оригінальністю і багатоваріaнтністю будівельних типів. Кожний з цих типів має свій особливий образ. Найбільше визначився мистецькими якостями ступінчасто-пірамідальний тип бойківської церкви з трьома вежами. Асиметричний і одночасно добре зрівноважений, артистично вироблений образ цієї найчастіше скомпонованої в добрих пропорціях церкви дає якнайбільше естетичне задоволення і створює піднесений настрій.

Давши мистецький огляд кількох соток окремих пам'яток архітектури з дерева, переходимо до все більш і більш узагальнюючих оцінок та висновків.

14 Бесплатно

ШЕДЕВРИ СВІТОВОЇ АРХІТЕКТУРИ

Твори мистецтва — неоціненне надбання людства, без якого неможливо уявити собі світової культури. Важливе місце в цьому надбанні займає архітектура, цей «кам'яний літопис світу», в якому втілилися провідні ідеї минулого і сучасності, колективний геній народів, їх слава і гордість.

Кожний народ пишається культурними здобутками своїх предків, бо в них він бачить не тільки своє минуле, а й сучасне і майбутнє. Проте є твори архітектури, які належать усьому людству. Це афінський Акрополь і Тадж-Махал в Акрі, Константинопольська Софія і церква Покрова на Перлі, паризька площа Згоди і ансамбль Московського Кремля.

6 Бесплатно

  СІГРЕМ-БІЛДІНГ У НЬЮ-ЙОРКУ Одним з видатних архітекторів XX ст. був німецький зодчий Людвіг, Міс ван дер Рое (1886-1969). Уже в 1920-х рр. він стає провідним зодчим Німеччини. У 1926 р. архітектор споруджує в Берліні прекрасний пам'ятник Карлу Лібкнехту і Розі Люксембург, сповнений суворої і пристрасної динаміки. З 1930 р. він керує відомою архітектурною школою Баухауз, з приходом до влади гітлерівців емігрує до Америки. У післявоєнні рої американські монополії, що нажилися на війні, займаються будівництво адміністративних споруд. В одному Нью-Йорку за короткий час було збудовано в центрі міста безліч нових хмарочосів. У американській архітектурі процвітають ідеї створення «наднаціонального», космополітичного стилю. Міс ван дер Рое давно працював над проблемою створення нових, співзвучних сучасності форм. Він писав: «Архітектура — це воля часу, перенесена в простір... вона залежить від свого часу... Безнадійно використовувати форми минулого в нашій архітектурі».

2 Бесплатно

Сакральна дерев’яна архітектура Покуття

ПЛАН

Вступ.

Історіографія джерела.

Генеза дерев’яних споруд.

Художньо-конструктивні ознаки храмових будівель.

Архітектура малих форм

Каплички.

Дзвіниці.

Придорожні хрести.

Висновок.

Використана література.

ВСТУП.

Церкви клали завжди на найкращому і найвищому місці. Саме спорудження храму згодом переросло в справжнє дійство. Тому художники й теслярі втілили високі мистецькі уподобання народу у живописі та різьбі.

9 Бесплатно

Найдавніший Єгипет розташовувався у дельті ріки Нілу та в її вузькій долині, що простягнулася на тисячі кілометрів з півночі на південь (рис.2.1). У незапам'ятні часи ці місця являли собою непролазні болота, що кишіли зміями, крокодилами, москітами. Тільки наполеглива праця сотень поколінь єгиптян перетворила ці болота на квітучий оазис, для чого довелося побудувати греблі, канали, водосховища, найскладніші комплекси іригаційних споруд.

Усе це було можливо тільки в умовах єдиної централізованої держави. Така держава виникла у дельті Нілу близько Ш тисячоліття до н.е., після тривалої й упертої боротьби між дрібними об'єднаннями, у процесі їх поступового злиття.

20 Бесплатно
   В XVI столітті Гвіздець належав Бучацьким, потім Потоцьким і Пузинам. До 1939 року костел залишався в їхніх руках.
   Парафія у Гвіздці мала Свідоцтво від XV століття. Спочатку парафія знаходилася у сусідніх Остапківцях.
   У 1475 році, в часи Галицького князівства, Ян Прокопович з Гвіздця був найпершим фундатором костелу.
   У відомостях, поданих з 1615 - 1623 років згадується, що костел був знищений татарами.
   Парафія у Гвіздці заново була відновлена в 1710 році.
   Слідуючим фундатором костелу був князь Міхал Пузина, писар литовський, який в 1715 році з дозволу Львівського єпископа Яна Скарбка заснував у Гвіздці дерев'яну резиденцію-кляштор бернардинів.
   З XVIІІ століття і до кінця ІІ світової війни у кляшторі проживали монахині.

14 Бесплатно

БУДИНОК ДЕРЖПРОМУ В ХАРКОВІ Велика Жовтнева соціалістична революція розкрила перед архітектурою неосяжні горизонти. Рішучих змін набула творчість архітектора. «То він служив богові, то для господарів будував, але вперше він будує для себе із значно більшим ідеологічним розмахом і соціальною базою: хоче будувати цілу частину світу за образом і подобою творящої, щасливої людини». Ці слова А. В. Луначарського прекрасно передають той творчий пафос, яким були сповнені радянські архітектори у період побудови соціалізму в нашій країні. Соціалістичне будівництво зумовило реконструкцію міст і сіл, створення нових архітектурних ансамблів, не бачених ще в історії нових типів споруд. Прикладом такої реконструкції і найвизначнішою пам'яткою архітектури першої п'ятирічки е площа Дзержинського в Харкові, яка мала стати композиційним та ідейним центром реконструйованого Харкова, тодішньої столиці УРСР, одного з важливих індустріальних центрів Радянського Союзу.

3 Бесплатно