Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Загибель і відновлення неоціненних скарбів

І. УСЕ НАЙКРАЩЕ ПУЩЕНО НА ЗЛАМ
(доля тисячолітнього Києва)

1936 рік позначився нечуваними в новітній світовій історії руйнаціями художньо-історичних пам'яток у Києві. Ця формула є безумовно точна, бо вже впродовж тривалого часу ніде у світі не нищено (тим більш, свідомо й не вимушено жодними "надзвичайними" обставинами) першорядних архітектурних творінь такої віддаленої від нас доби, як XII століття. А в Києві, в умовах цілковитого миру, без щонайменшого впливу "нездоланної сили", розпочато знесення таких пам'яток, до того ж у масових масштабах. Для будинку уряду забракло в Києві іншого майданчика, як той клапоть землі, де стояли незагиблі в буревіях восьми століть дорогоцінні свідки далекого руського минулого. І ось, як про це захоплено повідомляють огудники власної вітчизни, "на стрімчастому березі Дніпра, на території колишнього Михайлівського монастиря і Трьохсвятительської церкви, споруджується шестиповерховий будинок Раднаркому УРСР" (1).

9 Бесплатно
Андріївську церкву часто називають лебединою піснею видатного майстра вітчизняної архітектури Бартоломео Растреллі. Височить вона на одній з круч Старокиївської гори. З її тераси чудово видно древній Поділ, задніпровські далі, нові житлові масиви.
Побудовано Андріївську церкву на замовлення імператриці Єлизавети Петрівни. Проект споруди розроблено Б. Растреллі 1748 року, будівельні роботи велися у 1749 — 1754 рр. під керівництвом відомого московського зодчого Івана Мічуріна. У створенні храму брали участь багато спеціалістів Петербурга, Москви, Києва, тому Андріївська церква вважається пам'яткою творчої співдружності російських та українських майстрів.

3 Бесплатно

ПЛАН

Розділ І. Коротка церковна історія

Розділ ІІ. Дерев’яні церкви Закарпаття

Розділ ІІІ. Дзвінниці Закарпаття

Розділ І. Коротка церковна історія

У 1551 р. мукачівським єпископом став Володислав. У 1613р. єзуїти заснували колегію в Ужгороді та Пряшеві. Намагаючись утрима­ти єдність церков, українське духовенство ще в 1596 р. підписало Берестейську унію. Вона стала прикладом для вірних і духовенства східного обряду на Закарпатті, які 24 квітня 1646 р. в церкві Ужгородського замку виз­нали свою єдність із Католицькою церквою. Перехід церков і мирян в унію відбувався по­вільно. Запровадження унії сприяло розвит­ку освіти і культури, зближувало Закарпаття з європейською культурою тих часів. У 1721 р. Закарпаття було вже повністю греко-като­лицьким. Тоді в краї існувало 330 церков, з них 11 були муровані, решта — дерев'яні. Від 1772 до 1809 р. єпископом був А. Бачинський, людина тогочасної європейської освіти, великий патріот і працівник на ниві україн­ської культури. Зусиллями А. Бачинського на Закарпатті засновано понад 300 народних шкіл, духовну семінарію, розпочато будівни­цтво єпископської резиденції в Ужгороді та ін.
7 Бесплатно

Романтичний замок-палац, який своїми формами повністю відповідає назві «Ластівчине гніздо». Хоча сам автор називав його Палацом кохання...

На мисі Ай-Тодор на місці сучасного палацу в античні часи існував храм. Потім цю місцевість захопили племена таврів. Вже в ХІХ сторіччі, тут зводиться садиба. На початку ХХ століття ці землі дісталося бакинському нафтовому магнату – барону В.Шнейгелю. На його замовлення в 1911 – 1912 роках створюється романтичний замок-палац, який своїми формами повністю відповідає назві «Ластівчине гніздо». Хоча сам автор називав його Палацом кохання.

 Чомусь вважається, що споруда на скелі з'явилася у другому десятилітті минулого сторіччя . Насправді, спорудженню майже 130 років. Невідоме,навіть,ім'я першого власника – якраз того,хто наважився першим побудувати дачу на цьому скелястому п'ятачку.

5 Бесплатно

Млини на Україні

До найцікавіших архітектурних пам'яток Києва, безперечно належить будівля арсеналу колишньої Києво-Печерської цитаделі. Вона міститься в північно-східній частині фортеці (між головною Київською і головною Васильківською брамами, що були тут раніше).

Споруджена в 1783-1803 роках, ця монументальна будівля зберігає всі ознаки тогочасного стилю - пізнього класицизму, з характерною для нього тенденцією до якнайлаконічніших архітектурних форм, її вирізняють гармонійна узгодженість елементів обсяговопросторової композиції, рівновага й величавість, суворість і простота. Будівля двоповерхова з підвалом. прямокутна в плані з внутрішнім двором.

4 Бесплатно

Україна пройшла довгий і складний шлях свого історичного розвитку. В її самобутній архітектурі, що сягає своїм корінням в дохристиянську добу, багату спадщину Київської Русі (Х — ХIII ст.ст.), барокову культуру (ХVII-ХVIII ст.ст.), період розвитку архітектури «нового часу» та активних пошуків її національних особливостей ніколи не переривався зв’язок часів, — зберігалась історико-культурна спадкоємність багатовікових національних традицій, що знайшла своє відображення в кращих творчих здобутках сучасних українських архітекторів.

9 Бесплатно

ОСПЕДАЛЕ ДЕЛЬЇ ІННОЧЕНТІ

Часи середньовіччя минули. Нові сторінки всесвітньої історії відкриває епоха Відродження.

У вступі до книжки «Діалектика природи» Ф. Енгельс писав: «У врятованих при падінні Візантії рукописах, у виритих з руїн Рима античних статуях перед здивованим 3аходом постав новий світ — грецька стародавність; перед її світлими образами зникли привиди середньовіччя; в Італії настав нечуваний розквіт мистецтва, який був ніби відблиском класичної стародавності і якого ніколи вже більше не вдавалося досягти.... Це був найбільший прогресивний переворот з усіх пережитих до того часу людством, епоха, яка потребувала титанів і яка породила титанів щодо сили думки, пристрасті й характеру, щодо багатосторонності і вченості».

3 Бесплатно

СОБОРНИЙ АНСАМБЛЬ У ПІЗІ

У X ст. в Європі складається архітектурний стиль, що його досить умовно називають романським. На той час у політичному житті європейських країн настає певна стабілізація. Остаточно формуються феодальні відносини, поступово оживають міста, розвиваються ремісництво і торгівля. Європа прокидається від сну раннього середньовіччя. У ті часи майстри-кріпаки будували головним чином феодальні замки і монастирі під керівництвом монаха-архітектора. У монастирях з'являються архітектурні школи. Особливо визначилась така школа в Каюнійському аббатстві в Бургундії (Франція), звідки йшли архітектурні впливи. Романська архітектура відзначалася важкими, масивними формами, півциркульними арками, коробковими, хрестовими і купольними склепіннями, стриманими скульптурними прикрасами. «Важким мовчанням» назвав романську архітектуру великий французький скульптор Огюст Роден.

4 Бесплатно

Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

Актуальність даних досліджень можна пояснити наступним чином: з падінням тоталітарної системи й набуттям Україною державної незалежності актуалізувалася потреба в створенні об'єктивної, вільної від ідеологічних спотворень історії України, історії української культури і, як їх невід'ємної складової, - історії архітектури й містобудування України. Нова історія архітектури й містобудування вкрай необхідна у двох аспектах:
- як фундаментальна наукова історія (оскільки всі попередні застаріли не тільки з методологічного, але й з фактологічного боку);
- для використання в навчальному процесі при підготовці архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, дизайнерів.

12 Бесплатно

Серед шедеврів світової архітектури гарнійський храм у Вірменії не згадують, хоча є всі підстави вважати його одним з найвизначніших пам'яток античної архітектури. Гарнійський храм зовсім недавно постав з небуття. У Радянському Союзі є багато визначних пам'яток античної архітектури: оборонні мури Херсонеса, царські кургани-усипальні в Керчі (античному Пантікапею) та багато іншого, але тільки один античний храм, це — гарнійський.

2 Бесплатно

У місті свята Софія виглядає накопиченням каменю і цегли. Ця незбагненність протиставляє її всьому місту і привертає до неї увагу.

Цей храм називали просто Великою церквою.
 Він був створений у 532-537 р. за замовленням імператора Юстиніана. Для будівництва головного собору Візантійської імперії були запрошені не професійні архітектори, а професора математики і геометрії, Анфімій із Тралл та Ісидор з Мілета. 

На місці великої базиліки почали зводити величезний центричний будинок з куполом, що накриває величезний кубічний простір. Чотири масивних опори, що підтримують ребристий купол на невисокому барабані, заховані за базилікальній побудові плану. Зі сходу та із  заходу купол ускладнюється великими півкругами і напівкуполами екседр, у які уписане по трьох екседри меншої висоти. 

6 Бесплатно

Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.

“Славетним і столичним”, - так називали волиняни Любартів замок у Луцьку в ХVI ст. Збудований в основному великим князем Галицько-Волинської Русі Дмитром-Любартом у 1340-1385 роках, як державна столична резиденція останнього правителя Галицько-Волинського князівства, він, хоч і з втратами, зберігся до нинішніх часів і є єдиним столичним державним замком в Україні.

Всі інші - приватні або державні незалежно від достоїнств їх архітектури, стану збереження й реставрації не можуть претендувати на місце поряд із Луцьким замком. Не кажучи вже про розрекламовані деякими місцевими патріотами, особливо в Галичині, панські палаци й монастирські укріплення, які взагалі не можна назвати замками.

2 Бесплатно

  АДМІРАЛТЕЙСТВО В ЛЕНІНГРАДІ

На початку XIX ст. класицизм у Росії досяг найвищого рівня свого розвитку. У цей час інтенсивно забудовувалися нові міста на півдні України, реконструювалися старі міста, значні будівельні роботи проводилися в Петербурзі. Видатним архітектором того часу був А. Д. Захаров (1761-1811), професор Академії мистецтв, головний архітектор Адміралтейства.

3 Бесплатно

Народна архітектура України оригі­нальна за формами, розмаїта щодо типів. Вона завжди втілювала націо­нальні духовні цінності народу, який її створював. У ній відбивався ступінь розвитку суспільства, стан будівельної техніки. Крім того, вона служила важливим засобом художнього, куль­турного виховання людини. В Україні збереглось багато пам'яток народної архітектури XVI—XIX ст., серед яких чимало творів світового значення. Дослідження цих пам'яток вимагає зусиль спеціалістів різних галузей наук: археологів, етнографів, архітекторів, істориків. У документах, що дійшли до нас з давніших часів, багато описів зам­кових комплексів, які належали фео­дальній знаті. Щоправда, не маємо відомостей про сільське житло, але зустрічаємо багато свідчень того, що ще в першій половині XVIII ст. житло козацької старшини було дуже подібне до хат заможних селян, козаків і мі­щан.

3 Бесплатно

Будинок Верховної Ради УРСР у Києві

Будинок споруджено на вулиці Кірова — одній з головних магістралей міста, що йде від Хрещатика на Печерськ. Вулиця порівняно вузька, ліва її частина межує із славетними київськими нагірними парками. Саме до них повернуто головний фасад споруди, що з усіх ближніх точок сприймається в стрімкому ракурсі  Центральна частина будинку вирішена автором у вигляді великої дуги, утвореної десятиповерховим масивом. Фасад ритмічно розчленовано велетенськими рустованими колонами із стилізованими корінфськими чавунними капітелями. З обох боків дуги центрального корпусу поставлено бокові семиповерхові крила.
3 Бесплатно

За традицією всесвітнього олімпійського руху країна, в якій відбуваються олімпійські ігри, споруджує нові спортивні об'єкти. Так було, наприклад, у 1896 р., коли для проведення першої Олімпіади було збудовано в Афінах Олімпійський (так званий мармуровий) стадіон, так було в Токіо, де для XVIII Олімпіади збудували кілька об'єктів, які вже згадувались. Правда, цю традицію порушили США. Так, для зимових Олімпійських ігор, які відбулися в 1980 р. в Лейк-Плесіді, не було створено потрібних умов для проведення олімпійських змагань, про що одностайно писала світова преса.

3 Бесплатно

В історії культури навряд чи можна знайти мистецтво складніше, ніж візантійське – перш за все поєднанням основ, які здавались непоєднуваними, бо ту схрещувались найрізноманітніші художні традиції. Труднощі становлення такого мистецтва, важкі пошуки нового стилю випливали також із складності тих завдань, які християнська церква, що утверджувалась, ставила перед мистецтвом.

Константинополь вбирав у себе все – і абстрактних орнамент Сходу, і те живе, що уціліло від важкої застиглої сили Риму, і нову архітектуру храмів та багатообіцяючі досягнення мозаїчного мистецтва, лінійну виразність сірійської художньої школи та шляхетне відлуння еллінізму – словом, всі пошуки і всі впливи, що переплітались у багатонаціональному світі, – а потім поступово переплавляв це все у струнку художню систему.

6 Бесплатно

1960-ті рр. внесли великі зміни в розвиток радянської архітектури. На відміну від деякого захоплення класичними архітектурними формами прийшли нові стилістичні риси сучасної радянської архітектури. Якщо радянська архітектура намагається повністю забезпечити матеріальні й духовні потреби трудящих нашої країни, то головною метою архітектури в капіталістичному суспільстві є її приватновласницький характер, спрямований на збагачення окремих людей.

 

Небачені в світі масштаби будівництва, могутня державна будівельна індустрія, містобудівний характер архітектури в цілому — усе це забезпечило розквіт радянської архітектури.

Однією з етапних споруд радянської архітектури є комплекс будинків Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), в яких яскраво виявились і нові стилістичні риси, і містоформуючі функції.

2 Бесплатно

ПЛОЩА РЕГІСТАН У САМАРКАНДІ

Кажуть, що Тімур колись сказав: «Я підкорив весь світ для того, щоб звеличити Самарканд і Бухару». Справді, з кінця XVI ст., коли Самарканд стає столицею величезної держави Тімура, починається новий розквіт архітектури. Величезні цінності, що опинилися в руках володарів Самарканда внаслідок Тімурових грабіжницьких походів, а також розквіт торгівлі і ремесел сприяли спорудженню в місті великих будівель. Ще за Тімура прокладаються міські магістралі, зводяться ансамблі величезної мечеті Бібі-Ханим у північній його частині та мавзолею Гур-Емір, який домінує над південною частиною міста.

3 Бесплатно

Кінець ХVІІ – поч.. ХІХ ст. характеризується в українській архітектурі значним зростанням обсягу будівництва, поширенням нового стилю – класицизму. Класицизм надавав усім містобудівельним заходам державного офіційного характеру. З другого боку в межах цього стилю якоюсь мірою виявились історично-прогресивні будівельно-архітектурні тенденції часу. Крім того, весь пластично-образний арсенал засобів класицизму ніс на собі відлиски античності й епохи Відродження, інтерес до яких знову посилився в епоху просвітительства. У своїх кращих зразках мистецтво класицизму несло важливі естетичні і виховні функції. Урочиста простота будинків, площ, вулиць зовні ніби підпорядковані, геометрії, несла в собі глибокі емоційні імпульси. Розвиток архітектури великою мірою зумовлюється прогресом будівельної техніки. В цей час поступового впроваджуються в будівництво металеві конструкції, проте, як і раніше поширене було дерев’яне будівництво.

6 Бесплатно