Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Гістологія, наука, що займається вивченням тканин тварин. Тканиною називають групу клітин, подібних за формою, розмірами та функціями та продуктів своєї життєдіяльності. У всіх рослин і тварин, за винятком самих примітивних, тіло складається з тканин, причому у вищих рослин і у високоорганізованих тварин тканини відрізняються великою різноманітністю структури і складністю своїх продуктів; поєднуючись один з одним, різні тканини утворюють окремі органи тіла.

8 Бесплатно

Високе, до 40 м вiчнозелене дерево родини соснових. Листки (хвоїнки) шорсткi, колючi, чотириграннi. Чоловiчi шишечки червонуватi, розмiщенi на кiнцях молодих гiлочок; нестиглi шишки зеленi або фiолетовi, стиглi - бурi, видовженi, повислi.
Росте в лiсах Карпат.
Використовують бруньки, нестиглi зеленi шишки, молодi пагiнцi, хвою, живицю (смолу) i продукти її переробки. Бруньки заготовляють до початку розпускання. Молодi пагони - коли їх довжина становить 3 - 4 см.

7 Бесплатно

Багаторiчна трав'яниста рослина родини гречкових. Стебло пряме, борозенчасте, до 100 см заввишки. Листки черговi, з довгими черешками. Квiтки одностатевi, рожевi, червонi або жовтуватi, зiбранi у верхнiй частинi стебла в малорозгалужене, не густе, вузьке волотеподібне суцвiття. Цвiте у липнi - серпнi. Плід - тригранний темно-коричневий горiшок.
Росте на луках, вологих мiсцях, галявинах.

4 Бесплатно

Багаторiчна трав'яниста рослина родини бобових. Має тонке повзуче кореневище. Стебло висхiдне, за рахунок листкових вусикiв - чiпке. Листки черговi. Квiтки двостатевi, неправильнi. Цвiте у червнi - липнi. Плід - довгасто-лiнiйний гладенький біб.
Росте на луках, узлiссях, серед чагарникiв.
Трава чини лучної мiстить алкалоїди, флавоноїди, лейкоантоцiановi сполуки, органічні кислот, мінеральні речовини, вітаміни (особливо багато

7 Бесплатно

Вічнозелений, галузистий, до 150 см заввишки кущ, родини чайних. Листки чергові, видовжено-овальні, цілісні, до 8 см завдовжки, 4 см завширшки, зверху темно-зелені, зісподу світло-зелені. Квітки правильні, двостатеві, поодинокі або по 2 - 5 в пазухах листків; пелюстки білі, рідше рожеві. Цвіте у червні - липні. Плід - коробочка.

8 Бесплатно

Багаторiчна трав'яниста розсiяно-волосиста з молочним соком рослина родини айстрових. Стебло прямостояче, ребристе, до 120 см заввишки, з розчепiреними прутоподібними гiлками. Прикореневi листки в розетцi, стругоподібно-перистороздiльнi. Квiтки двостатевi, в кошиках, розташованих по 1 - 3 у пазухах листкiв; вiночок голубий, язичковий. Цвiте у липнi - серпнi. Плід - сiм'янка.

8 Бесплатно

Багаторiчна трав'яниста цибулинна рослина родини лiлiйних. Цибулина довгаста, обгорнута прозорими білуватими оболонками. Стебло (квiткова стрiлка) безлисте, пряме, до 40 см заввишки, тригранне. Листки прикореневi, еліптично-ланцетнi, плоскi. Квiтки правильнi, двостатевi, зiбранi в зонтикоподібне суцвiття. Цвiте у травнi. Плід - коробочка.
Росте в тiнистих листяних i мiшаних лiсах Карпат.

8 Бесплатно

Багаторiчна трав'яниста рослина родини шовковицевих. Стебло витке, гранчасте, до 6 м завдовжки. Листки черешковi, супротивнi, зверху темно-зеленi, зiсподу блiдiшi. Квiтки одностатевi, дводомнi, в дихазiях, зiбраних у чоловiчих особин волотюватими колосоподібними суцвiттями. Оцвiтина чоловiчих квiток жовтувато-зелена, жiночих - малопомiтна, дзвоникувата. Цвiте у червнi - серпнi. Плід - яйцеподібний стиснений, білувато-сірий горiшок, дозрiває у вереснi.

7 Бесплатно

Багаторiчна трав'яниста рослина родини онагрових. Стебло прямостояче, до 200 см заввишки, круглясте, просте або розгалужене, голе, густо облистнене. Листки черговi, сидячi, цiлiснi, видовженi, iнколи округлi, по краю - дрібнозалозистозарубчасті або цiлокраї, зверху - темно-зеленi, зiсподу - сизо-зеленi. Квiтки двостатевi, у кiнцевих багатоквiткових гронах, до 40 см завдовжки; пелюстки розхiднi, пурпурово-червонi, рiдко блiдо-рожевi. Цвiте у червнi - серпнi. Плід - стручкоподібна коробочка.

8 Бесплатно

Багаторiчна трав'яниста рослина родини тирличевих. Стебло прямостояче, просте, до 120 см завдовжки. Листки супротивнi, елiптичнi, цiлокраї, до 15 см заввишки. Квiтки правильнi, двостатевi на довгих нiжках, зiбранi по 3 - 11 в пазушнi напiвзонтики; чашечка плiвчаста, коричнювато-жовтувата, дво-, пятизубчаста; вiночок колесовидний, глибоко розщеплений, жовтий. Цвiте у червнi - серпнi. Плід - видовжена коробочка.
Росте в Карпатах на полонинах, у заростях вiльхи зеленої.
Заготовляють корiння рано навеснi або восени.

6 Бесплатно

Однорiчна трав'яниста рослина родини хрестоцвiтих з запахом часнику. Стебло прямостояче, голе, угорi розгалужене, до 50 см заввишки. Листки черговi. Квiтки двостатевi, правильнi, дрiбнi, бiлi, чотирипелюстковi, зiбранi в китицю. Цвiте у квiтнi - липнi. Плід - стручок.
Росте як бур'ян у посiвах, бiля дорiг i жител.

7 Бесплатно

Багаторiчна трав'яниста рослина родини розових. Кореневище коротке з тонкими мичкуватимикорінцями, та довгими повзучими пагонами-вусами. Стебло прямостояче або висхiдне, до 30 см заввишки. Листки трiйчастi, прикореневi - на довгих черешках; прості - листочки сидячi, овально-ромбiчнi, зверху темно-зеленi, знизу ясно-зеленi, густо вкритi притиснутими шовковистими волосками, по краю - з зубцями. Квiтки правильнi, двостатевi, на довгих тонких квiтконiжках, у щиткоподібному суцвiттi; мають по 5 бiлих пелюсток. Цвiте у травнi - червнi. Плід - поникла яскраво-червона ягода.
Суниця дісова росте у лiсах, на лiсових галявинах, серед чагарникiв.

4 Бесплатно

Багаторiчна трав'яниста рослина родини губоцвiтих. Стебло прямостояче, до 100 см заввишки, гiллясте, чотиригранне, голе або вкрите волосками. Листки супротивнi, черешковi, зверху - темно-зеленi, зiсподу - свiтло-зеленi; нижнi - округлi, з серцеподібною основою, п'ятилопатевi за формою, середнi - видовженi, трироздiльнi, верхiвковi - трилопатевi або цiлiснi. Квiтки неправильнi, сидячi, в густих багатоквiткових кiльцях на верхiвках пагонiв; вiночок двогубий, ясно-рожевий. Цвiте у червнi - серпнi. Плід - горiшок.
Росте на засмiчених мiсцях, лiсових галявинах, вирубках.

7 Бесплатно

Трав'яниста багаторiчна гола рослина родини жовтцевих. Стебло прямостояче, розгалужене, до 100 см заввишки. Листки черговi, з плiвчастими прилистками, трикутнi, 2 - 3 - перистi. Квiтки правильнi, двостатевi, зiбранi щиткоподібною волоттю, оцвiтина проста, чашечкоподібна, нитки тичинок угорi розширенi, блiдо-лiловi. Цвiте у травнi - червнi. Плоди - повислi на плодонiжках, крилатi по ребрах сiм'янки.
Росте в лiсах Карпат.

7 Бесплатно

Багаторiчна трав'яниста рослина родини губоцвiтих. Стебло лежаче, вкорiнене, з висхiдними чотиригранними голими в нижнiй частинi й розсiяно опушеними короткими волосками вгорi, квiтконосними гiлочками до 40 см заввишки. Листки супротивнi, черешковi, з ниркоподібною, серцеподібно-трикутною пластинкою, майже голi або опушенi короткими волосками. Квiтки неправильнi, рiзнорiднi, в пазушних 1 - 3 квiткових дихазiях.

7 Бесплатно

Трав'яниста багаторiчна рослина родини розових. Має коротке здерев'янiле розгалужене кореневище i додатковi коренi. Стебло прямостояче, до 150 см заввишки, ребристе, вгорi розгалужене, всерединi порожнисте, як i листки - зовсiм голе, блискуче. Листки непарноперистi, з багатьма видовжено-яйцеподібними або елiптичними, серцеподібними при основi й округлими на верхiвцi, пилчасто-зубчастими по краю, цупкими темно-зеленими зверху i сизуватими знизу листочками.

7 Бесплатно

Багаторiчна трав'яниста сизо-зелена рослина родини товстолистих. Має веретеноподiбний м'ясистий корiнь, який переходить у дерев'янисте сторчове багатоголове кореневище. Стебло прямостояче, просте, до - 40 см заввишки. Листочки чергові: у верхнiй частинi стебла - зближенi, сидячi, м'ясистi, голi,

6 Бесплатно

Однорiчна рослина (в культурi) родини молочайних. Стебло прямостояче, порожнисте. Листки великi, черговi, пальчасторозсiченi. Квiтки одностатевi, однодомнi, зiбранi в китицеподібнi суцвiття. Цвiте у серпнi. Плід - тригранна коробочка.

Культивується як олiйна i декоративна рослина. У фармацевтичнiй промисловостi iз насiння рицини отримують рицинову олiю.

Отруйним є насiння рицини звичайної. Дiючі речовини - токсальбумiн, рицин, рицинiн. Важке отруєння розвивається уже при споживаннi 3 - 4 насiнин, а 6 - 20 насiнин рицини призводить до смертi.

6 Бесплатно

Однорiчна трав'яниста шерстисто-волохата рослина родини жовтцевих. Квiтконоснi стебла заввишки до 10 см, одноквiтковi. Листки пальчастороздiльнi зiбранi в прикореневу розетку. Квiтки двостатевi, п'ятипелюстковi, свiтло-жовтi. Цвiте у березнi - квiтнi. Плід - сiм'янка.
Росте на пiдвищених вiдкритих мiсцях та вигонах.

5 Бесплатно

Багаторічна трав'яниста рослина родини ранникових. Має бульбоподібне потовщене кореневище. Стебло прямостояче, просте, до 100 см заввишки, гладеньке. Листки супротивні, черешкові, пилчасті, видовжено-яйцеподібно-довгасті або ланцетно-довгасті, гострі до 16 см завдовжки і до 8 см

5 Бесплатно