Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Природна механічна характеристика та вмикання двигуна в мережу живлення

В усталеному режимі , .Виходячи з цього, рівняння статичних механічної й електричної характеристик двигуна мають вигляд:

,

де .

За параметрами, наведеними у паспорті двигуна, будуємо природні статичні характеристики. При сталому потоці збудження швидкість двигуна знаходиться у лінійній залежності від його моменту і струму якоря. Тому при  механічна й електромеханічна характеристики у деякому масштабі збігаються.

25 Бесплатно

Зміст

Вихідні дані 4
1. Загальна частина. 5
1.1 Коротка характеристика технологічного обладнання. Особливості електрообладнання 5
1.2 Характеристика будівельних конструкцій, умови навколишнього середовища, категорія приміщень з точки зору пожежо- і вибухонебезпеки, небезпеки враження електрострумом 6
1.3. Техніко-економічні показники проекту 7
2. Електропостачання та силове обладнання цеху. 8
2.1. Розрахунок електричних навантажень. 8
2.2. Вибір кількості та потужності силових трансформаторів. 15
2.3 Розрахунок та вибір компенсуючих пристроїв 24
2.4. Вибір і обґрунтування вибраної схеми розподілу електричної енергії 24
2.5.Розрахунок і вибір елементів розподільчої мережі. 28
3 Розробка цехової трансформаторної підстанції 34
3.1. Розробка трансформаторної підстації 34
3.2.Розрахунок та вибір елементів живлячої мережі. 33
3.3. Розрахунок струмів короткого замикання 34
3.4. Перевірка струмоведучих частин і апаратів на дію струмів короткого замикання на стороні 10 і 0,4 кВ. 40
4. Спеціальний розділ - Розрахунок захисного заземлення44
Список використаної літератури 428


46 Бесплатно