Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Численні експериментальні дослідження довели, що порядок в розміщенні атомів у сплавах істотно впливає на їх властивості. При впорядкуванні спостерігаються вагомі зміни магнітних, електричних та інших властивостей сплавів. Тому як експериментальне, так і теоретичне вивчення впорядкування атомів та його впливу на

31 Бесплатно

Відкриття у 1986 році високотемпературної надпровідності та нового класу металооксидних надпровідників дало потужний поштовх дослідженням в цій області. Досягнуте в 1987 році підвищення критичної температури до Т>90К створило принципово нові можливості для надпровідникової електроніки. Практичне використання надпровідників для створення НВЧ пристроїв дозволяє одержувати унікальні показники характеристик (добротності,чутливості, швидкодії,затухання та інших),які не можливо отримати при використанні звичайних металевих провідниів.

40 Бесплатно

Варіаційні принципи класичної механіки є основними, вихідними положеннями аналітичної механіки, математично виражені у формі варіаційних співвідношень, з яких як логічні наслідки витікають диференціальні рівняння руху, а також всі положення і закони механіки. Варіаційні принципи відрізняються один від одного як за формою і способами варіювання, так і загальністю, однак кожен з них, в рамках його застосування, утворює

25 Бесплатно

У звіті з переддипломної практики подані результати моделювання помножувача частоти міліметрового діапазону з малим коефіцієнтом втрат на помноження. Особливістю приладу, що моделюється є велика кратність

29 Бесплатно

Одним з перспективних напрямків сучасної фізики є дослідження поверхні твердого тіла та взаємодії поверхневих електромагнітних хвиль інфрачервоного діапазону з поверхнею та тонкими шарами напівпровідників . Поверхня впливає на ефективність роботи напівпровідникових приладів.

26 Бесплатно

Не так давно – під час навчання у 5 – 6 класах середньої школи – я з завмиранням серця мріяв про техніку майбутнього, яка була дуже широко описана у науково-фантастичній літературі. Сьогодні можу сказати, що мрії мої здійснилися – комп’ютер навіть відносно слабкої конфігурації дозволяє одній людині виконати в короткий строк об’єм роботи, що був неможливим для виконання інформаційно-видавничим відділом провідного університету ще 30-40 років тому.

30 Бесплатно

Світлодіоди – низьковольтні електролюмінісцентні пристрої, які випромінюють ел.хвилі у видимій або інфрачервоній частині спектру при проходженні через прямого струму “p-n” переходом. Випромінення виникає при інжекції неосновних носіїв через “p-n” перехід. Випромінюючі діоди можна збуджувати постійним, змінним, а також імпульсними струмами.

21 Бесплатно

Перші вказівки на існування в космосі речовини, що знаходиться в екстремальному стані, було отримано ще в 1914 р. Саме тоді американський астроном Адамс, аналізуючи спектр Сіріуса В, слабкого супутника (з абсолютною велічиной всього 11,Зт)найяскравішої зірки нашого неба, прийшов до висновку, що Сіріус В має високу температуру, близьку до

30 Бесплатно

Поштовхом до розвитку прискорювачів заряджених частинокпослужили дослідження будови ядра, що вимагали потоків заряджених частинок високої енергії. Природні джерела заряджених частинок, що застосовувалися спочатку, - радіоактивні елементи - були обмежені як по інтенсивності, так і по енергії частинок, що випускаються. З моменту

29 Бесплатно