Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Діловий туризм. За оцінками експертів ВТО цей вид туризму є одним з найбільш економічно ефективних видів туризму в світі. Так, приблизно 50 % доходів авіакомпаній, приблизно 60 % доходів готелей і більше як 70 % доходів автопрокатних компаній створюються за рахунок обслуговування саме цієї категорії туристів. Міжнародний діловий туризм охоплює досить широке коло поїздок:

34 Бесплатно

Сучасна педагогічна наука і практика все більше звертається до особистості дитини, до тих внутрішніх процесів, які викликаються в неї діяльністю, спілкуванням і спеціальним педагогічним впливом. Велика увага при цьому приділяється дослідженню пізнавальних інтересів, які в становленні особистості відіграють роль цінних мотивів діяльності, а при певних умовах стають стійкою рисою особистості і проявляються в зацікавленості, допитливості, постійній жадобі знань.

35 Бесплатно

Структура опорно-рухового апарату людини дозволяє їй виконувати рухові дії з великою амплітудою. Проте, часто через недостатню еластичність м'язів, зв'язок і сухожиль вона не може повністю реалізувати ці можливості. Водночас, якщо у людини належним чином не розвинена рухливість у суглобах, то вона не зможе оволодіти технікою багатьох рухових дій.

29 Бесплатно

Фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєвоважливої потреби взаємного спілкування, розвитку здорової нації.

25 Бесплатно

Структура опорно-рухового апарату людини дозволяє їй виконувати рухові дії з великою амплітудою. Проте, часто через недостатню еластичність м’язів, зв’язок і сухожиль вона не може повністю реалізувати ці можливості. Водночас, якщо у людини належним чином не розвинена рухомість у суглобах, то вона не зможе оволодіти технікою багатьох рухових дій.

Рухливість у суглобах позначають терміном гнучкості.

25 Бесплатно

Гра віддавна становила невід'ємну частину життя людини, використовувалася з метою виховання й фізичного розвитку підростаючого покоління. Час змінював гру, щось забувалося, щось виникало знову, але відмовитися від гри неможливо, тому що не можна знищити живу потребу в грі. Змінюються умови гри, уводяться у звичну канву ігор нові сюжети, що відбивають свій час, але незмінно залишається тяга людей до гри, особливо рухливій, де можна перевірити й показати свою сміливість, спритність, швидкість і силу.

21 Бесплатно

Актуальність теми. особлива роль відводиться оновленню всієї системи дошкільного виховання. Умовно   визначено   три   основних   напрямки   оновлення   системи дошкільного виховання :

  1. Оновлення та розширення функції традиційних загально
    розвиваючих    садків    шляхом    відкриття    в    них    профільних
    реабілітаційних груп.
20 Бесплатно

Гіподинамія — термін, яким визначають недостатність руху, все частіше застосовують у наш час педагоги й лі­карі, коли йдеться про руховий режим школярів. І дійсно, більшість з вас дістаються до школи та із школи додому транспортом. Протягом дня ви сидите за партою в класі й групі продовженого дня, в кіно, театрі, біля телевізора, виконуючи домашнє завдання і читаючи, від 5,5 до 8,5 год. Отакий малорухливий спосіб життя, природно, позна­чається  негативно  на  вашому  здоров'ї.  З  давніх  давен люди використовували фізичні вправи  з  метою  попере­дження захворювань та активізації життєвих процесів ор­ганізму.

26 Бесплатно

Важко переоцінити ту велику корисну ро­боту, що її виконують громадські інструк­тори, тренери, судді з спорту в колективах фізкультури підприємств, колгоспів, радгоспів, учбових закладів по впровадженню фізичної культури й спорту в повсякденний побут українських людей. Ще вагомі­шою має стати діяльність громадського фізкультурного активу.

41 Бесплатно

 Розвиток високої спортивної майстерності у будь-якому виді спортивної діяльності  пов'язаний з рівнем розвитку рухових здібностей (сили, швидкості, витривалості) і ефективністю їх взаємодії. Високий же рівень працездатності, спортивної майстерності досягається на базі розвитку спеціальної витривалості. [15,19,20]

30 Бесплатно

Перспективи гуманізації суспільства можна визначити за допомогою законодавчих документів, які приймаються держа­вою, щодо фізичного виховання населення. Пріоритети особи­стості в суспільстві декларуються не тільки її правами, але й конкретними державними реформами, спрямованими на задо­волення потреб та інтересів людини. Індикатором прогресив­них гуманістичних зрушень вважають цільову комплексну про­граму "Фізичне виховання-здоров'я нації", яка підписана Пре­зидентом України. На відміну від попередніх програм, голов­ною метою реформ системи фізичного виховання має бути по­кращення здоров'я людини з урахуванням її потреб, мотивів діяльності, інтересів.

35 Бесплатно

З чого починається біг? Більшість скажуть, що з першого кроку. А перший крок? Він починається... з падіння. Людина накладається всім тілом вперед; як тільки проекція його центра ваги вийде за межі площі опори, вона почне подати і невільно зробить крок. Він і буде першим біловим кроком. Сама багато чисельна група “Королеви спорти” складають бігуни: із 46 видів, які входять в програму Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, вони змагаються в 25.

30 Бесплатно

У перші шість років життя фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини. У цей період закладаються основи здоров’я, повноцінного фізичного розвитку та виховуються основні риси особистості людини. Тому створення діючої системи фізичного виховання дітей 3-6 років завжди є основним обов’язком педагогічного впливу дошкільного закладу.

29 Бесплатно

Футбол – один з найбільш популярних і масових видів спорту. Його полюбили в усьому світі. Менш ніж за двадцять років футбол міцно ввійшов у побут теперішньої молоді. Розіграші першостей міст і областей, студентські і шкільні змагання. що завершуються першостями країни, проводяться щорічно.

Футбол розвиває силу, швидкість, витривалість, спритність, сміливість, рішучість, наполегливість, силу волі, почуття товариськості. Кожен футболіст має можливість виховувати в собі ініціативність, самостійність і творчу активність, але він не повинен забувати про інтереси колективу і про взаємодію з партнерами по команді. Даний вид спорту розвивається швидкими темпами, характер гри постійно змінюється у бік інтенсифікації діяльності усіх футболістів під час матчу.

32 Бесплатно

Досягнення високих спортивних показників залежить від відповідного рівня технічної, тактичної, фізичної та психологічної підготовки спортсменів є актуальним впродовж всіх часів заняття спорту. Адже безпосередньо психологічна підготовка спортсменів відіграє неабияку роль у досягненні спортивних результатів.

Психологія – це наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності.

32 Бесплатно

Сьогодення об'єктивно ставить низку вимог до особистих якостей людини, здатної успішно функціонувати в умовах ринку. Серед них: уміння творчо мислити і діяти, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, здатність до професійного динамізму, комунікабельність, розвинуті навички роботи в групах і колективах. Найкращі умови для набуття цих якостей створюються у процесі фізичного виховання.

31 Бесплатно