Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Роль гігієни і санітарії в системи фізичного виховання, спорту і у спортивній боротьбі

 

         Гігієна (hydicinos - гр. та яка дає здоров’я) - наука про здоров’я вивчає зв’язок та взаємодії з навколишнім середовищем, а також вплив різних внутрішніх і зовнішніх факторів на здоров’я людини, нерозривно пов’язана із фізичним вихованням її, з фізичною культурою суспільства тому, що метою фізичного виховання є створення здорового працездатного і потрібного по своїх морально-психологічних якостях і фізичних як члена людського суспільства.

         Саме вимога для повноцінного фізичного виховання людини є вимога гігієни.

17 Бесплатно

Життя високоорганізованих істот, до яких відноситься і людина, неможливе без процесу оволодіння знаннями про навколишній світ, вмінь використання їх для забезпечення своїх потреб, навичками для своєчасного і економічного виконання дій, які спрямовані на досягнення і задовільнення їх потреб в кожному конкретному часі і умовах їх виникнення на протязі свого життя.

20 Бесплатно

Спортивна боротьба являє собою складний вид спорту. Склад­ність цього виду спорту полягає у наявності різних видів спортивної боротьби. Учбово-тренувальний процес ставить нас перед необхідністю прагнути упорядкованого розподілу багагочисельності об’єктів техніки та тактики, вправ, ступені спортивної класифіка­ції борців за ваговими категоріями і віковими групами.

Процес та результат такого впорядкування називається класи­фікацією та систематикою, необхідність в якій відчувають учбові заклади, наукові працівники і спортивна практика.

18 Бесплатно

Фізичною підготовкою борця прийнято називати виховання його фізичних якостей, що виявляються у рухальній здатності, необхідній в умовах змагальної боротьби. Специфічний зміст фізичної підготовки складає виховання силових та швидкісних здібностей, витривалості та гнучкості. В цілому цей бік спортивної підготовки у більшій мірі, ніж інші, характеризується фізичними навантаженнями, що впливають на морфо-функціональні властивості організму і спрямовуючі тим самим його фізичний розвиток. Фізична підготовка є в цьому відношенні основою змісту спортивного тренування.

19 Бесплатно