Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Неодноразово на загальних, міжнародних і всесвітніх конгресах кардіологів, геронтологів і спеціалістів по спортивній медицині і лікувальній фізкультурі підкреслювалося, що поряд з нераціональною організацією режиму харчування однією з важливих причин передчасного старіння і порушення нормальної функціонувальної діяльності організму являється недостатня рухова активність. Малорухливий спосіб життя, в першу чергу призводить до зміни стану серцево-судинної системи, яка в похилому віці являється одним з найбільш слабких ланок організму.

51 Бесплатно

Неодноразово на загальних, міжнародних і всесвітніх конгресах кардіологів, геронтологів і спеціалістів по спортивній медицині і лікувальній фізкультурі підкреслювалося, що поряд з нераціональною організацією режиму харчування однією з важливих причин передчасного старіння і порушення нормальної функціонування діяльності організму являється недостатня рухова активність. Малорухливий спосіб життя, в першу чергу призводить до зміни стану серцево-судинної системи, яка в похилому віці являється одним з найбільш слабких ланок організму.

59 Бесплатно

У зв'язку з зростанням вагомості проблеми взаємозв'язку організму і зовнішнього середовища, успішно розвиваються прикладні теоретичні науки, формуються на стику медицини, географії та вивчають аспекти вказаного взаємовідношення.

Адаптація, як необхідна умова існування живого, включає взаємодію організму зовнішнім середовищем, де провідним витоком являється організм, оскільки саме йому притаманна властивість саморуху, саморегуляції, що відображає гомеостатичні можливості специфічний характер зв'язку з навколишнім середовищем.

82 Бесплатно

Розділ І. Працездатність, її характеристика та фізіологічні закономірності.

1.1.                       Динаміка працездатності та фактори, що її визнають.

     Ефективність трудової діяльності людини залежить від її працездатності. Працездатність - це потенційна можливість людини виконати протягом заданого часу і з достатньою ефективністю певну кількість роботи. Рівень працездатності людини залежить від багатьох чинників, серед яких суттєве значення мають чинники навколишнього середовища. З огляду на це, слід зазначити, що відображенням дійсної працездатності є такий рівень ефективності праці, коли вона максимально проявляється і не приносить шкоди здоров’ю. [ 15]

89 Бесплатно