Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:
14 Бесплатно
23 Бесплатно

Розумне використання, збереження і відновлення лісів у сучасному урбанизированном світі стає усе більш складної і, у той же час, що не терпить зволікання, задачею. Плани, рішення по заощадженню і раціональному використанню лісових ресурсів і зв'язаному з ними бізнесу часто суперечливі і приймаються в обстановці зіткнення інтересів і з високим ступенем невизначеності. Програмне забезпечення ARC/INFO, світовий лідер у географічних інформаційних системах (ГІС), дає можливість людям, що займаються лісовим господарством, легко інтегрувати і використовувати наявні джерела табличної і картографічної інформації для підвищення якості прийнятих рішень.

12 Бесплатно

Одним з найяскравіших винаходів людства за останні два десятиріччя, який проник у всі сфери його діяльності, є безперечно персональний комп'ютер (ПК). Зараз ПК є одним з найпоширеніших засобів обчислювальної техніки (ОТ), використання якої бурхливо розвивалося, починаючи з 40-х років, на базі великих та середніх електронно-обчислювальних машин (ЕОМ). Серед останніх слід згадати американські ЕОМ типу IBM 360/370, PDP та їх радянські аналоги SYMBOL 151 f "Arial Cyr" ЕОМ серії ЄС, СМ тощо. Мабуть, в жодній сфері своєї діяльності людство не знало таких темпів розвитку, як у виробництві та використанні ОТ. Ще в 1982 році американський журнал "Scientific American" писав: "Якщо б за останні 25 років авіаційна промисловість розвивалася так же стрімко, як і обчислювальна техніка, то Боінг-767 можна було б придбати за 500 доларів і облетіти на ньому земну кулю за 20 хв, витративши при цьому 19 л пального".

50 Бесплатно

Майже кожен користувач комп'ютера постійно зіштовхується з проблемою перетворення документів з паперової форми в електронну. Однак процедура введення інформації вручну віднімає величезну кількість часу і чревата помилок. Крім того, вручну можна вводити тільки тексти, але не зображення. Виходом з положення є сканер, що дозволяє вводити в комп'ютер як зображення, так і текстові документи.

20 Бесплатно

Технічне завдання.

 

  1. Головна програма повинна реалізовувати діалоговий інтерфейс користувача на основі класів бібліотеки MFC.
  2. Програма на  Assembler повинна отримувати початкові дані від головної програми, виконувати задану операцію над матрицею і отриманий результат передавати в основну програму.
46 Бесплатно

Великий Брат, що підкрадається на м'яких лапах... В песимістичних прогнозах Оруелла і Хакслі це був образ усюдисущої держави, яка всюди переслідує своїх громадян. Через 20 років після виходу у світ романа-антиутопії Джорджа Оруелла «1984» сценарії тотального контролю і їх дійові особи виглядають інакше: глобальні промислові і торгові концерни винаходять все більш витончені способи, щоб під гаслом «безпека» контролювати своїх клієнтів, каталогізувати їх інтереси і аналізувати їх вчинки. Ніколи ще не було таких можливостей для явного або таємного стеження, як сьогодні, і це не параноя. Узяти хоча б назви нових методів контролю — вони жахливі: Next Generation Secure Computing Base (NGSCB), Digital Rights Management (DRM) або Radio Frequency Identification (RFID). Що все це значить, для кого це все придумано?

22 Бесплатно

Останнім часом модеми стають невід'ємною частиною комп'ютера.Установивши модем на свій комп'ютер, ви фактично відкриваєте для себе новий світ. Ваш комп'ютер перетворюється з відособленого комп'ютера в ланку глобальної мережі.

Модем дозволить вам, не виходячи з будинку, одержати доступ до баз даних, що можуть бути вилучені від вас на багато тисяч кілометрів, розмістити повідомлення на BBS (електронній дошці об’яв), інтернет, доступної іншим користувачам, скопіювати з тієї ж BBS цікавлячі вас файли, інтегрувати домашній комп'ютер у мережу вашого офісу, при цьому (не вважаючи низкою швидкості обміну даними) створюється повне відчуття роботи в мережі офісу.

20 Бесплатно

       Широкий спектр сучасних засобів обчислювальної техніки від керуючих мікро – ЕОМ та персональних комп’ютерів до багатомасштабних інформаційно-обчислювальних мереж, необхідність їх ефективного використання для рішення науково-технічних, проектних, економічних і керуючих задач вимагають високих вимог до комп’ютерної грамотності наукових і інженерно-технічних працівників, які не є по освіті спеціалістами безпосередньо в області ЕОМ.

Для нашої держави, також і для закордонних держав, характерна тенденція, визначаючи степінь використання потенціальних можливостей сучасної обчислювальної техніки – суттєва різність у темпах росту обчислювальних потужностей ЕОМ і в готовності користувачів ефективно втілити їх для рішення прикладних задач.

29 Бесплатно

Можна їхати зі швидкістю 100 миль у годину по звивистих міських вуличках, але сполучений з цим ризик змушує поводитися більш розсудливо. Також можна закласти усе своє майно, щоб заплатити перший внесок за надпотужну величезну ЕОМ, якщо ви раптом вирішите максимально удосконалити свою систему.

19 Бесплатно

Оскільки, операційна система є основною складовою програмного забезпечення комп’ютера, тому автори вирішили вибрати саме цю тему. Метою даної курсової роботи є розкриття сутності операційної системи, її функцій, складових. У наш час широкого розповсюдження набувають графічні операційні системи типу Лінукс, Юнікс, Відовс тому велика частина цієї роботи буде присвячена елементам саме цих операційних систем. У роботі розглянуто різні підходи розробників до конфігурацій різного типу систем. Тобто автор показуватиме приклади команд та елементів цих ОС, хоча звичайно сама назва роботи вказує, що розгляд операційних систем іде в цілому. Це пов’язано з тим, що неможливо розглядати всю систему взагалі і не висвітлюючи деяких важливих деталей.

26 Бесплатно

Як відомо, в англомовній літературі для позначення продукції, пов'язаної з інформатикою, широко використовуються терміни "Hard Ware" (жорсткий продукт, технічні засоби, комп'ютери) та "Soft Ware" (м'який продукт, програми, програмне забезпечення). З масовим поширенням персональних комп'ютерів (ПК) з'явився новий термін "Bad Ware" (поганий продукт). До останнього відносять в першу чергу комп'ютерні віруси, троянських коней та черв'яків.

23 Бесплатно

Комп'ютери не обробляють дані взагалі; вони обробляють ті дані, що ви їм даєте. Якби ви не мали можливості введення інформації у ваш ПК, то він не зміг би ніколи дати вам необхідна відповідь. Так само, як монітор дає вам можливість побачити, що ПК робить, пристрій уведення даних повідомляє вашому ПК, що ви жадаєте від його і що робити.

21 Бесплатно

       Стратегія прискореного розвитку народного господарства країни, підвищення темпів науково - технічного прогресу визначає в якості каталiзуючої  умови  необхідність  широкого  втілення  i використання ЕОМ  в різних  сферах  науки,  техніки  i  економіки.

       Широкий спектр сучасних засобів обчислювальної техніки від керуючих мікро - ЕОМ та персональних комп’ютерів до багатомасштабних інформаційно-обчислювальних мереж, необхідність їх ефективного використання для рішення науково-технічних, проектних, економічних i керуючих задач вимагають високих вимог до комп’ютерної грамотності наукових i інженерно-технічних працівників, які не є по освіті спеціалістами безпосередньо в області ЕОМ.

32 Бесплатно

Розвиток засобів обчислювальної техніки забезпечив можливість для створення і широкого використання системи обробки даних різноманітного призначення. Розробляються інформаційні системи для обслуговування різних сфер діяльності системи управління господарськими і технічними об’єктами, модельні комплекси для наукових досліджень, системи автоматизації проектування і виробництва, все можливі тренажери і навчальні системи.

36 Бесплатно

Вступ.

    Сучасні комп’ютерні технології дозволяють автоматизувати математичні задачі.

Завдяки цьому їх використання стало простішим і доступнішим.В цій курсовій

роботі я надаю приклад такої задачі.    

Теоретичні відомості :

Матриці та їх властивості.

    Визначники другого та третього порядків.Нехай є множина чотирьох чисел, розміщених у вигляді квадратної таблиці :

11 Бесплатно

   В сучасному світі чільне місце посідають комп’ютерні технології. 

11 Бесплатно

 

Нова програма приходить на зміну відомому архиватору WіnZіp. Володіючи практично тими ж основними функціями (створення архіву, розпакування файлів і т.д. ), ZіpMagіc 2000 глибоко інтегруються в операційну систему Wіndows і має безліч приємних особливостей і доповнень, що дозволяють вести роботу з архівами легко і неодмінно. ZіpMagіc 2000 - нова сучасна програма, що має прекрасний дизайн, розвитий інтерфейс і глибоко продуману ідеологію.

17 Бесплатно

Математичне моделювання як кількісний інструментарій дослідника по суті своїй належить не тільки математиці - воно має самостійне значення, і свою історію. Примітно, що один і той же математичний апарат зустрічається в описі різних об'єктів в різних наукових дисциплінах. Тим самим математичне моделювання є міждисциплінарною категорією. Математичні методи, що зарекомендували себе в першу чергу у фізиці і інших природничонаукових дисциплінах, згодом з розвитком самої математики знайшли успішне вживання і в гуманітарних науках. Економіко-математичне моделювання і моделювання політичної сфери виявляють собою наочний приклад плідного вживання математичної ідеї в наукових дослідженнях.

57 Бесплатно

Пояснювальна частина роботи.

Проектування бази даних здійснюється за допомогою BDE Administrator  в меню Пуск-Програми-Delphi- BDE Administrator. 

 Загальна характеристика предметної області.

Основна робота менеджера лікарні — облік пацієнтів, запис у потрібні книги, направлення у відділи, лікарів.

Узагальнена схема алгоритму функціонування

10 Бесплатно