Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Розвиток мов програмування можна розглядати у вигляді етапів, кожний із яких характеризується певними ознаками. Початковий етап (1950-1960 р.) характеризується тим, що в основі засобів взаємодії людини й ЕОМ лежали мови, у яких програмування велося в термінах машинних кодів. Взаємодія програмістів з ЕОМ здійснювалося в діалоговому монопольному режимі. На цьому і наступних етапах (до появи інтелектуальних мов високого рівня) ЕОМ були доступні тільки професіоналам-програмістам. У ці роки почалося створення мов алгоритмічного типу.

21 Бесплатно

ВВЕДЕННЯ.

         Незважаючи на настання струминних принтерів, панування лазерних пристроїв на робочих місцях у даний час не підлягає сумніву. За даними фірми експертів, майже дві третини всіх застосовуваних у сфері бізнесу принтерів - лазерні. Причин, що пояснюють популярність лазерних принтерів, багато. У них використовується апробована технологія, що зарекомендувала себе високою надійністю; друкування швидке, безшумна і цілком доступна за ціною, її якість у більшості випадків наближається до типографського.

21 Бесплатно

  Системи CAD/CAM дозволяють у масштабі цілого підприємства логічно зв'язувати всю інформацію про виріб, забезпечувати швидку обробку і доступ до неї користувачів працюючих у різнорідних системах. Так само вони підтримують технологію рівнобіжного проектування і функціонування різних підрозділів погоджено виконуючих  у рамках єдиної комп'ютерної моделі операції проектування, зборки, тестування виробу, підготовку виробництва і підтримку виробу протягом усього його життєвого циклу.

7 Бесплатно

Основні поняття

Множину {0, 1} позначимо літерою B. Множину всіх можливих послідовностей з 0 і 1 – Bn. Такі послідовності за традицією будемо називати наборами або векторами довжини n. Очевидно, Bn містить 2n елементів. Значення 0 і 1 називаються протилежними одне до одного.

Означення. Всюди визначена функція з Bn у B називається n-місною функцією алгебри логіки або n-місною бульовою функцією.

8 Бесплатно

Вступ

Останнім часом відбувається бурхливий розвиток систем телекомунікацій, одним із ключових елементів яких є глобальна комп'ютерна мережа Інтернет і її головний сервіс WWW (World Wide Web). Інтернет являє собою першу реалізацію опосередкованої комп'ютерами гіпермедійного середовища, що має унікальні можливості для бізнесу і виступає в якості двох основних елементів:

14 Бесплатно

Обробка зображень

Для створення і редагування графічних зображень на екрані дисплея існують спеціальні програми, які називають графічними редакторами.У середовищі Windows-95 таким редактором є Paint. Аналогічний редактор Paint Brush використовується в операційній системі MS DOS та в середовищі Windows 3.xx.

Розрізняють три види компютерної графіки: растрову, векторну і фрактильну. Вони розрізняються пронципами формування зображень на екрані монітора та при роздрукуванні на папері. Основним елементом растрового зображення є точка (піксель - Picnute Element).

9 Бесплатно

Монітор

 

Монітор – це пристрій візуального подання даних. Основними характеристиками монітора є розмір екрану по діагоналі, який вимірюється в дюймах; роздільна здатність. Якість зображення визначається також типом відеоадаптера монітора -– спеціального пристрою, який управляє виводом зображення. Тип адаптера визначає розміри екрана в пік селах, кількість кольорів графіки.

Яскравість монітору - параметр, показующий максимальну і мінімальну можливість зазначення яркості білого фону на екрані монітора. Потенціально він показує можливість роботи з монітором при, різноманітних значенням в зовнішній освітленості. Чим більше діапазонів регуліровки цего параметра, тим в більших діапазонах освітленості ви зможете роботи. Однак великі діапазони не означають «ергономічність», так як для очей просто шкідливо робити як при дуже низьких, так і при дуже великих освітленостях. Тому цей параметр не входить в ітогові оцінки «Зображення» і «Ергономічна безпечність». А всі пробні монітори могли б проізводити зображення з яркістю 100 кд/м, яка і відповідає рекомендаційній освітленості робочого місця – 250 лк.

9 Бесплатно

Обмін даними між зовнішніми пристроями та мікропроцесорною системою

Послідовне введення-виведення даних

Найбільш розповсюджений вид зв'язку між різними системами (чи комп'ютерами) - це послідовний обмін. У цьому випадку байт даних передається по єдиному проводі, біт за бітом, із забезпеченням синхронізації між приймачем і джерелом даних. Очевидна перевага послідовної передачі даних полягає в тому, що вона вимагає невеликої кількості ліній зв'язку.

Існує безліч стандартних послідовних протоколів передачі даних, що застосовуються в мікроконтролерах. У деяких мікроконтролерах ці протоколи реалізуються внутрішніми схемами, розміщеними на кристалі, що дозволяє спростити розробку різних програм.

35 Бесплатно

Управління пристроями в ОС Unix

Спосіб роботи з пристроями в UNIX відрізняється від DOS/Win. Немає окремих дискових томів типу A: чи C:; диск, будь це чи дискета будь-який іншої, стає частиною локальної файлової системи через операцію, називану "монтування". Коли ви закінчили роботу з диском, то перед тим, як витягти диск, Ви повинні "размонтувати" його.

Фізично форматування диска - одна справа, створення файлової системи на ній - інше. Команда DOS FORMAT A:, виконує обидві ці задачі відразу, але під Linux це здійснюється окремими командами. Процес форматування дискети див. вище; створення файлової системи:

19 Бесплатно

Утиліти загального використання в ОС Unix

UNIX або Unix (читається як Юнікс) — це група переношуваних, багатофункіональних і багатокористувацьких операційних систем (ОС). Перша система UNIX була розроблена наприкінці 1960-х — початку 1970-х років у підрозділі Bell Labs компанії AT&T. З тих пір була створена велика кількість різних UNIX-систем. Юридично лише деякі з них мають повне право називатися «UNIX»; інші ж, хоча і використовують подібні концепції і технології, поєднуються терміном «UNIX-подібні» (англ. Unix-like).

Утиліта (англ. utility чи tool) — програмний продукт, призначений не для вирішення якої-небудь прикладної задачі, а для вирішення допоміжних задач.

25 Бесплатно
  1. Архіватори – оболонки.
  2. Основне призначення функцій ссилок та масивів.
  3. Cтворення таблиць. Робота із структурою таблиць у базі даних Access.
  4. Визначити податок на прибуток, використовуючи наступну таблицю:
12 Бесплатно

Обмін даними між зовнішніми пристроями та мікропроцесорною системою

Послідовне введення-виведення даних

Найбільш розповсюджений вид зв'язку між різними системами (чи комп'ютерами) - це послідовний обмін. У цьому випадку байт даних передається по єдиному проводі, біт за бітом, із забезпеченням синхронізації між приймачем і джерелом даних. Очевидна перевага послідовної передачі даних полягає в тому, що вона вимагає невеликої кількості ліній зв'язку.

Існує безліч стандартних послідовних протоколів передачі даних, що застосовуються в мікроконтролерах. У деяких мікроконтролерах ці протоколи реалізуються внутрішніми схемами, розміщеними на кристалі, що дозволяє спростити розробку різних програм.

35 Бесплатно

Диспетчер програм. Використання диспетчера програм

в OC Windows, Windows NT

Для завантаження системи Windows досить у будь-якім місці ввести в командному рядку ДОС ім'я програми - win.

Диспетчер програм займає в середовищі Windows центральнемісцеізапускається автоматично при завантаженні Windows. Завершення роботи з Windows здійснюється тільки шляхом завершення роботи з Диспетчером програм.

Диспетчер програм сам є програмою, що працює в середовищі. У цьому відношенні він схожий на всі інші програми-додатки. У той же час диспетчер програм керує іншими програмами, дає можливість користувачу запускати наявні і підключати нові додатки, упорядковувати їхнє положення й організовувати їхню взаємодію.

21 Бесплатно

PassMark BurnInTest Pro v4.0 build 1017

Программа для комплексной диагностики компьютерных систем в ОС семейства Windows. Предназначена для проверки на прочность различных подсистем компьютера: процессор, память, жесткий диск, CD-RW/DVD-привод, видеокарту (в 2D/3D-режимах), звуковую карту, сетевой адаптер, дисковод, принтер, стример, последовательный и параллельный порты, а так же порт USB. Основным достоинством программы, по умолчанию, является возможность тестирования всех компонентов системы одновременно. В 95% случаев неисправность какого-либо компонента, выявляется в период работы менее или равный 15 минутам.

Субъективно PassMark BurnInTest Pro v4.0 build 1017, является лучшим решением для диагностики видео памяти, а соответственно проверки изображения на артефакты.

5 Бесплатно

 

Робота у вікні “Мій комп’ютер” з програмою  “Провідник”

Мой компьютер – спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками (запуск програм, копіювання, переміщення й видалення файлів і папок та ін.).

Ярлик програмиПроводник (Explorer) частіше за все має вигляд, як на мал.1.

Вікно програми (мал.2) поділене на дві основні частини: ліворуч відображається дерево папок, праворуч – вміст відкритої (поточної) папки. Поруч з ім'ям кожного об’єкту (диску, папки, файлу) стоїть позначка, що указує на тип об’єкту.

Натискуючи мишею значки ,  можна виводити й приховувати структуру папок. Для відкриття папки слід один раз натиснути по позначці папки в лівій частині або двічі в правій. Подвійне натискання по позначці папки в лівій частині відкриває папку й показує її структуру.

13 Бесплатно

ПЛАН

  1. Робота з обєктами “Мій компютер”
  2. Математичні потрійні інтеграли
  3. Диференціали вищих порядків

 

1. Робота з об’єктами “Мій комп’ютер"

Вікно – прямокутна ділянка екрану, в якій виконуються різноманітні Windows-програми. Кожна програма має своє вікно. Усі вікна мають однаковий склад і структуру.

14 Бесплатно

Вступ

Paint являє собою засобом для малювання, за допомогою якого можливо створити прості або складні малюнки. Ці малюнки можна робити чорно-білими або кольоровими та також зберігати їх у вигляді файлів. Створені малюнки можна виводити на друк, використовувати замість фону робочого столу вставляти в інші документи Paint  можна використовувати навіть для перегляду та редагування знятих за допомогою сканера фотографій.

Графічний редактор використовує для роботи з «точечными» малюнками формати JPG, GIF або BMP, та також редактор дозволяє зберігати в цих форматах

16 Бесплатно

Обмін даними між зовнішніми пристроями та мікропроцесорною системою

Послідовне введення-виведення даних

Найбільш розповсюджений вид зв'язку між різними системами (чи комп'ютерами) - це послідовний обмін. У цьому випадку байт даних передається по єдиному проводі, біт за бітом, із забезпеченням синхронізації між приймачем і джерелом даних. Очевидна перевага послідовної передачі даних полягає в тому, що вона вимагає невеликої кількості ліній зв'язку.

Існує безліч стандартних послідовних протоколів передачі даних, що застосовуються в мікроконтролерах. У деяких мікроконтролерах ці протоколи реалізуються внутрішніми схемами, розміщеними на кристалі, що дозволяє спростити розробку різних програм.

 

37 Бесплатно

Маніпулятор “миша”

Поряд з клавіатурою миша є важливим засобом вводу інформації. Миші з'явилися в результаті появи графічних оболонок. Вибір, щелчок (чи подвійний щелчок) на об'єкті у вигляді піктограми, символа чи пунута меню робить клавіатуру майже не потрібною. Але її звичайно не можна замінити в тих додатках, де потрібно вводити дані (текст, цифри). Так що миша і клавіатура працюють у взаємозв'язку і доповнюють один одного.

17 Бесплатно
  1. Створити базу даних:

написати програму створення структури бази даних (приклад створення та заповнення декількох полів однієї таблиці);

Для створення нової бази даних у головному меню програми Mіcrosoft Vіsual FoxPro обираэмо fale-new, відображається вікно в яком обираємо Project-New fіle, даємо ім'я пректу і зберігаемо, відображається наступне вікно

11 Бесплатно