Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:
4 Бесплатно
7 Бесплатно
7 Бесплатно
2 Бесплатно
7 Бесплатно
10 Бесплатно

Визначення ентропії за умови, що різні стани її не є незалежними

8 Бесплатно

Тема: Определение объема выпуска продукции отросли при изменении спроса.

Цель: Исследование стрктуры пропорций производственной сферы и связи между отрослями через выпуск  потребление продукции разного вида.

Вариант: 10

4 Бесплатно

Обладнання експлуатується протягом n років, після цього продається. На початку кожного року можна прийняти рішення про збереження обладнання ( ) або його заміну на нове обладнання ( ). Вартість нового обладнання дорівнює у середньому  у.о. Після  років експлуатації ( ) обладнання можна продати за  у.о. (ліквідна вартість). Витрати на утримання протягом року залежать від віку  обладнання і дорівнюють  у.о. Визначити оптимальну стратегію експлуатації обладнання, щоб сумарні витрати з урахуванням початкової закупки і заключного продажу були мінімальними.13

13 Бесплатно
  1. Задачі планування комплексу робіт.
  2. Математичні основи розв’язування задач сіткового планування та управління.
  3. Методи сіткового планування та управління (СПУ).

3.1.          Побудова сіткового графіка (графа) планування та управління.

3.2.          Обчислення параметрів сіткового графіка.

3.3.          Метод критичного шляху для задач СПУ

  1. Аналіз та оптимізація сіткового планування й управління.
17 Бесплатно

Мета роботи: знайти мінімальний гамільтоновий цикл заданого повного графа методом повного перебору, знайти всі гамільтонові шляхи довільного графа методом повного перебору.

 

1. Теоретичні відомості.

         Гамільтоновим називається такий шлях у графі, який проходить по кожній вершині лише один раз. На жаль, до сьогодні не існує необхідних і достатніх умов існування гамільтонового шляху в графі. Це питання вивчається вже понад сто років, і відповідь досить не знайдена. Але це говорить лише про те, що  не існує оптимальних методів пошуку гамільтонового шляху в графі, однак метод повного перебору завжди дасть правильну відповідь.

4 Бесплатно