Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

1.Поняття та роль міжнародного рпава

Сучасне мп піщло від римського (jus gentium) – охоплювало м/н приватні
та публ відносини.в 16 ст. вперше вжито в сучасному розумінні -(jus
inter gentium). 1946р-прийняття статуту ООН- сучасний етап розвитку мп.

МП- це система юридичних норм, які регулюють м/н відносини з метою
забезпечення миру, прав людини і співробітництва між державами.

Предмет мп- м/н відносини. Об‘єкт регулювання –все те, з приводу чого
суб‘єкти мп вступають у правовідн на основі норм і принципів мп. Це
можуть бути матер-ні чі нематер-ні блага, дії, утримання від дій.

13 Бесплатно