Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Світова економіка – це сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.

15 Бесплатно

Під методом міжнародної торгівлі слід розуміти організаційну форму та порядок здійснення зовнішньоторговельної операції.

Всі численні методи організації зовнішньоторговельної діяльності поділяються на дві великі групи (рис. З.1).

23 Бесплатно

В світі не існує абсолютно замкнутих життєздатних та функціональних систем. Щоб ми не розуміли під поняттям “система”: людина, сім’я, підприємство, галузь, суспільство, держава – елементи відкритості завжди будуть мати місце. Відкритість будь-якої системи передбачає існування зв’язків з іншими системами. Якщо в якості систем розглядати держави, то найбільшу питому вагу у зв’язках між ними будуть займати саме світові господарські зв’язки (економічні зв’язки між державами).

26 Бесплатно

Глобалізація - це новий етап світового розвитку суспільства на всіх його рівнях. В економічній сфері вона являє собою взаємозалежність різних секторів світової економіки. В перспективі глобалізація веде до подолання наднаціональних кордонів і формування єдиної всесвітньої ринкової економіки, що і обумовлює актуальність даної теми.

5 Бесплатно

Одним з основних індикаторів, що дозволяє оцінити розвиток країни та її інноваційну систему зокрема, є рівень розвитку машинобудування. Якщо в структурі промислового виробництва та в структурі експорту країни частка машинобудівної продукції є переважною, то можна зробити висновок про достатньо високий рівень конкурентоспроможності економіки в цілому.

7 Бесплатно

Сьогодні світ опинився на порозі нового переділу, але не політичного, а економічного, де головними гравцями будуть уже не держави і навіть не блоки країн, а транснаціональні корпорації (ТНК) найбільших промислово розвинених держав. Ставками ж є нові ринки, технології та надприбутки.

7 Бесплатно

Процес загальної глобалізації міжнародного бізнесу, що спостерігається у світовому господарстві останніми роками, супроводжується постійним зростанням ролі офшорного сектора, який став невід'ємною складовою сучасної світової економіки. Офшори надають необмежену можливість доступу на

6 Бесплатно

Третє за величиною місто Росії — Новосибірськ — претендує на звання ще однієї світової столиці IT-технологій. За зразком Силіконової долини біля Новосибірська побудували Академмістечко, у якому створено всі умови для розвитку хайтек-проектів. Із державного бюджету Росії на це виділено 100

8 Бесплатно

Уніфікація та багатоманітність, гомогенність та стратифікація як основні тенденції сучасного економічного розвитку стають щоразу більше взаємопов'язаними. Неможливість знищити існуючі диспропорції регіонального розвитку, попри здійснювані спроби глобальної інституціоналізації

12 Бесплатно

Японія — одна з найрозвиненіших індустріальних країн світу, частка якої у світовому ВВП становить майже 16%. З 1960-гo 1993 рр. вона була лідером серед 10 економік світу, що зростали. ВВП на душу населення у Японії (скоректований на відмінності у відносних цінах) зріс з 30% від аналогічного показника США у 1960 р до 82 % — у 1994 р.

11 Бесплатно

Протягом усієї історії людство перебуває в стані постійного наукового і технічного пошуку. Розум, зусилля і майстерність рук людини дали змогу їй пройти, напри, вклад, в галузі енергетики шлях від набуття вміння застосування вогню до відкриття ядерної і термоядерної енергії; в

15 Бесплатно

Ринок - синтетична категорія, за допомогою якої визначаються різноманітні за змістом і параметрами явища. Історично слово "ринок" характеризувало певне місце, де продавалися та купувалися товари.

6 Бесплатно

Досвід країн, в яких функціонує ринкова економіка, свідчить про те, що вона являє собою ефективно працюючий механізм. Ринок без централізованого інтелекту в особі Держплану або Держпостачу успішно вирішує складні економічні проблеми, що не під силу сучасним ЕОМ.

12 Бесплатно

Основними завданнями аналізу банківської діяльності є визначення джерел, якості та стійкості банківських доходів, а також достатності ліквідності й адекватності капіталу. При проведенні аналізу показники діяльності банку доцільно порівнювати з показниками інших банків на тому самому ринку, а також з показниками банку за різні часові періоди, тобто аналізувати динаміку показників.

9 Бесплатно

Ринок парфумерно-косметичних товарів України на теперішній час є одним з найбільших після традиційних лідерів за обсягами про­дажу — ринків алкоголю, тютюну, продуктів харчування.

11 Бесплатно

Взуття є предметом першої необхідності і належить до найважливі­ших товарів народного споживання. Залежно від основних матеріалів і технології виготовлення взуття підрозділяють на шкіряне, гумове і ва­ляне. Шкіряному взуттю належить головна роль у виробництві та споживанні. Тож, нижче, під час розгляду механізму функціонування рин­ку взуття, основну увагу буде приділено саме взуттю зі шкіри.

14 Бесплатно

Металогосподарчі товари — це товари, основним матеріалом для виготовлення яких є метал. Ця група товарів складається з широко­го асортименту виробів, які призначенні для готування їжі, зберіган­ня продуктів, сервірування столу, ведення домашнього господарства, ремонто-будівельних та монтажних робіт, а також опалення оселі, проведення різних сільськогосподарських робіт та інших потреб.

11 Бесплатно

В межах світової економічної системи між національними ринками та їх суб'єктами складаються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науково-технічні та інші відносини. Важливою складовою цих відносин виступає міжнародна інвестиційна діяльність, пов'язана з вивозом капіталу.

19 Бесплатно

Чиказька торгова палата ("Chicago Board of Trade") є однією із найвідоміших бірж з торгівлі ф'ючерсними контрактами. Вона організована як некомерційна асоціація членів з радою директорів. Членами біржі можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Склад біржі — 1402 повних члени, які можуть

8 Бесплатно

Хеджування за допомогою будь-яких строкових угод полягає в частковій або повній нейтралізації несприятливих коливань ринкової кон'юнктури як для покупців, так і для продавців фінансових чи матеріальних активів. Метою хеджування є перенесення цінового ризику з того, хто здійснює хеджування, на іншу особу, частіше на фінансового посередника.

12 Бесплатно