Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

При розробці реклами немає другорядних елементів. Важливо правильно сформулювати текст рекламного звернення, обрати сюжет чи ефектну картинку, а також кольорову гамму, що передаватиме емоційне забарвлення і настрій реклами. Реклама допомагає споживачу отримати первинну інформацію про новий товар, дізнатись про його переваги, отримати певну

6 Бесплатно

У системі організації навчально-виховного процесу психодіагностиці належить провідне місце, тому що без діагностичних методів учителю в сучасних умовах працювати важко

4 Бесплатно

Наша країна переживає складний період становлення нового суспільства. Сучасний етап державотворення в Україні супроводжується конфліктами між законодавчою та виконавчою владою, партіями, окремими політичними лідерами, фракціями в парламенті, між центральною і місцевою владами.

9 Бесплатно

Альфред Біне народився 11 липня 1857 року у Ніцці. У 1886 році він написав книгу «Психологія умовиводу», у якій сформулював психологію трьох образів. У цій теорії всі розумові процеси і сприйняття за своїм психологічним механізмом розглядаються як асоціації між двома образами.

10 Бесплатно

"Моя робота - це суцільний конфлікт!", - такою фразою часто розпочинається день директора школи.

Учора незадоволена вчителька молодших класів зацькувала молоду вчительку інформатики.

5 Бесплатно

У своїй великій роботі Олпорт й Одберг розглянули 18000 визначень особистісних рис, узятих з англійської мови. Вивчивши й доповнивши їх, після складної процедури багаторазового факторного аналізу Р. Кеттелл скоротив їх кількість до шістнадцяти факторів, які він назвав "первинними базовими особистісними рисами"

14 Бесплатно

Першочерговим завданням уже для початкової ланки освіти є формування в кожного школяра відповідного ставлення до людини, визнання її найвищою цінністю, ціннісного ставлення до однолітків

22 Бесплатно

Дитина раптово дорослішає. Стає якоюсь агресивною, запальною, похмурою. На уроках підвищує голос на вчителів, грубить. Нічого не поробиш - перехідний вік, 12-14 років. Як правильно педагогам будувати стосунки з такими дітьми? Спочатку варто розібратись у психологічних особливостях цього віку

5 Бесплатно

Керівник школи повинен бути людиною високої культури та всебічної освіченості, мати різноманітні знання, навички та вміння. Крім цього, будь-який керівник має володіти культурою спілкування. Щоби його розуміли підлеглі, його мова повинна бути побудована бездоганно вірно, граматично та лексично правильно витримана

45 Бесплатно

Керувати - значить приводити інших до успіху, - на нашу думку, саме таке гасло має сповідати кожний директор сучасного навчально-виховного закладу. У сучасних умовах потрібні не тільки кваліфіковані керівники, а психологічно підготовлені, мудрі в управлінні професіонали

24 Бесплатно

Уміти прощати... Що означають ці слова, кожен переконався на власному досвіді. Як буває сумно, коли хтось тебе образив. Чи замислювався ти коли-небудь над питанням: що відчуває скривджена людина?

20 Бесплатно

Зараз на керівні посади в найбільш розвинених компаніях США висуваються менеджери нового типу. Їхньою основною особливістю є прагнення до найкращої організації роботи підлеглих

2 Бесплатно

Письмовий стіл найчастіше може розповісти про керівника більше, ніж усі висловлення колег по роботі разом узяті

Аматор художнього безладдя. На цьому столі все впереміш. Власник такого столу почуває себе спокійно й розкуто тільки тоді, коли навколо панує хаос. Його стиль - поспіх і гарячкова діяльність.

2 Бесплатно

Кожний випадок шкільної дезадаптації унікальний і вимагає від фахівців тривалої та ретельної процедури діагностики

У діагностичній процедурі основна увага приділяється оцінці індивідуальних психофізичних, особистісних властивостей, а первинне середовище перебування дитини, в якому вона виявила дезадаптивну поведінку, не піддається ретельному дослідженню.

8 Бесплатно

Сім'я - це мала соціальна група, важлива форма організації особистого побуту, яка заснована на родинній співдружності та родинних зв'язках. Як соціальний інститут, сім'я виконує різноманітні функції:

3 Бесплатно

Пропонуємо освітянам словник психолого-педагогічних понять і термінів

Галицько-руська матиця - культурно-освітнє товариство у Східній Галичині. Мало нести народові освіту і боротися за створення шкіл з навчанням українською мовою.

38 Бесплатно

Хоча людському життю немає ціни, ми завжди вчинюємо так, немов існує щось іще цінніше

Самогубство (суїцид) - тема, що була актуальною в усі часи, але ставлення до неї протягом епох було різне й багато в чому залежало від релігій та морально-етичних норм і традицій. Найдавніші самогубства - ритуальні: до них належить харакірі й саті (самоспалення індійських вдів).

6 Бесплатно

Американський психолог і психотерапевт Ерік Берн розробив теорію трансактного аналізу спілкування. В основі такого аналізу лежить філософське припущення про те, що кожна людина буде «у порядку» тоді, коли вона буде сама тримати своє життя у власних руках і сама буде за нього нести відповідальність

18 Бесплатно

Аутогенне тренування спочатку використовувалось у медичних кабінетах, згодом стало застосовуватись не тільки в лікувальних цілях. Усе більш активно воно проникає нині у сферу педагогіки

6 Бесплатно