Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:
132 Бесплатно
66 Бесплатно
52 Бесплатно
96 Бесплатно
29 Бесплатно
97 Бесплатно
61 Бесплатно

На сьогодні облік є найважливішою функцією управління. Відображаючи реальні процеси виробництва, обігу, розподілу та споживання, облік характеризує фінансово-економічний стан господарювання і є основою для планування його майбутньої діяльності. Процес реформування бухгалтерського обліку проходить складно, з урахуванням національних особливостей та набутого досвіду розвитку колишньої облікової системи. Сьогодні діє закон про бухгалтерський облік і звітність в Україні, застосовується новий План рахунків бухгалтерського обліку, невід’ємною частиною бухгалтерської служби підприємства стало поняття „облікова політика”.

248 Бесплатно

Мета та завдання об’екту досдідження:

1. Показати необхідність  та  вигоди планування,незважаючи на нестабільність економіки України.Викласти основні методологічні положення і вимоги ,щодо планування на підприємстві та у приватній фірмі.

2. Розглянути основні принципи планування.Зупинитися на їх сутності.Навчитися застосовувати певні типи планування в залежності від мети, що ставить перед собою фірма (підприємство).

3. Підкреслити роль планування ,як уміння передбачати або прогнозувати ситуацію.

66 Бесплатно

Становлення і розвиток ринкової системим господарювання в Україні потребують принципово нових підходівдо організації    управління підприемницькою діяльністю на всіх рівнях.

Практична реалізація будь-якого  комерційного проекту  значно ускладнюеться чи навіть стае неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану. Цей письмовий документ є не лише діцовим важелем управління підприемством, а й засобом  необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або діючого бізнесу.

В умовах ринкової системи господарювання жодне підприемство не може працювати прибутково без ретельно розробленого плану. Досвід організації підприемства свідчить, що планування діяльності підприемства набувае все більшого значення  в умовах швидких змін у середовищі функціонування підприемства.

90 Бесплатно

В сучасних умовах вивченню ринків придається особливе значення. Ці дослідження є основою розроблюваної стратегії і тактики всупу і становлення на ринку, проведення цілеспрямованої товарної політики. Дослідження ринку не мамоціль, а джерело інформації для прицняття ефективного управлінського рішення. Важливість цих досліджень та великі обсяги інформації ставлять ці проблеми в ряд першочергової автоматизації.

         Метою дипломної роботи є вивчення основного змісту та принципів інформаційного забезпечення маркетингового долсідження засобами прогресивних комп’ютерних технологій та проектування баз даних які забезпечують постійно діюче маркетингове дослідження на підприємстві.

         Задачі, що реалізують мету вирішують:

  • Ø вивчення теорітичних засад інформаційних систем і технологій;
  • Ø вивчення тенденцій розвитку інформаційних систем;
121 Бесплатно

Актуальність теми. Французький економіст Ж.-Б. Сей ще в епоху промислової революції так сформулював основне правило в керуванні виробництвом: "Потрібно знижувати витрати виробництва, для того щоб збільшити прибуток".[12] Цей вислів дійсно є мудрим у тих умовах, коли галузі виробництва, ринки й асортимент  продукції, що випускається, залишаються стабільними. Але сьогодні, у швидко мінливому світі, дане правило вже не є настільки ж вірним, як раніш.

В еру постіндустріального суспільства, в умовах інформаційного вибуху компанії повинні приділяти таким сферам, як реалізація і збут продукції, збільшенню доходів і поліпшенню свого фінансового стану куди більше уваги, ніж, власне, керуванню виробництвом, з метою зниження витрат.

102 Бесплатно