Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:
23 Бесплатно
50 Бесплатно

“Ісихазм” у Візантії та “печерна аскеза” Київської Русі належать до єдиного ареалу – греко-православного світу. І це є знаковим, оскільки Православна Церква хоча і називається як правило Східною, вважає себе тим не менш Церквою Вселенською. Остання не обмежує себе сферою певної культури, спадком елліністичної чи будь-якої іншої цивілізації, будь-якими формами культури, характерними лише для культури Сходу.

30 Бесплатно

Висвітлення даного питання доцільно розпочати з визначення самого поняття „релігія”. Слово походить від латинського „геligio” і означає „зв'язок”. У тлумаченні богословів релігія - це все те, що зв'язує, з'єднує людину з божественністю («святе письмо, культ тощо). Отже, богословське визначення релігії виходить з віри в існування Бога. Але воно, так би мовити, конфесійне, однобічне.

31 Бесплатно

 Не є таємницею, що вірування та повір¢я – ця основа світоглядних уявлень людей і найважливіша складова їхнього духовного життя – до останнього часу або залишались поза увагою науковців, або ж описувалися ними досить однобічно. Ставлення до них було переважно негативним - як до пережиткових явищ культури. Постулатом вважався відомий вислів

25 Бесплатно

Християнство є однією з найпоширеніших релігій сві­ту, яка має до 1,5 млрд. послідовників у Європі, Америці, Африці, на Близькому Сході та в інших регіонах. Це — друга за часом виникнення (після буддизму) світова релі­гія, яка охоплює три головні напрями — православ'я, ка­толицизм, протестантизм.

25 Бесплатно

Питання про українське православ’я від поділу Київської митрополії до Берестейської унії (1458 – 1596) досить складне і багатогранне. Потрібно звернути увагу на те, що цей період в історії православної церкви в Україні, який завершується Берестейською унією, мав свої відмінності і особливості в національно-церковному житті. Навіть російські церковні історики виділяють цей період як „Історію Західно-Руської Церкви”.

26 Бесплатно

Адвентисти сьомого дня - протестантська церква, яка спирається на Біблію як єдине правило віри і життя, вірить в близькість Другого пришестя Христа, дотримує сьомий день тижня (суботу) як день спокою і відпочинку, у виконання божественної заповіді (Ісх 20:8-11). Назва «адвентисти» походить від латинського слова «adventus» - пришестя. Адвентисти сьомого дня є найбільшим самостійним об'єднанням усередині адвентистського руху.

16 Бесплатно