Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Нині Україна перебуває в процесі масштабної трансформації всього суспільного життя. Її складовою частиною є реструктуризація конституційної та інституційної структур державного управління, рушійною силою яких є децентралізація та піднесення ролі регіонів.

16 Бесплатно

Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток засад громадянського суспільства, інтеграція України в Європейське співтовариство, проведення адміністративної та муніципальної реформ вимагають, щоб чинник знань та інформації відігравав пріоритетну роль у діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування. Тому

10 Бесплатно

Сьогодні я би хотів коротко зупинитись на тих можливостях вдосконалення системи муніципального управління, які дають нам новітні технології, в тому числі ті, які базуються на застосуванні всесвітньої мережі «Інтернет».

8 Бесплатно

В Указах Президента України "Про Концепцію державної регіональної політики" від 25 травня 2001 р. № 341 та "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" від 30 серпня 2001 р. №749 значна роль відводиться науковому та інформаційно-методичному забезпеченню регіонального управління та місцевого самоврядування [1,2].

17 Бесплатно

         У виступі Президента України Л.Д. Кучми на ІІІ Всесвітньому форумі українців 18 серпня 2001 року підкреслюється, що стратегічна мета як зовнішньої, так і внутрішньої політики України полягає в інтегруванні в Європейський Союз

5 Бесплатно

Муніципальна реформа, започаткована ще в далекому 1990 р. після ухвалення першого закону про місцеве самоврядування, у значній мірі завдячує  своїм становленням Фонду сприяння місцевому  самоврядуванню  України  (далі – Фонд), який був і залишається одним з головних її моторів.

4 Бесплатно

За роки Незалежності в Україні відбулась певна  конституціоналізація суспільно-правового життя, тобто зростання впливу Конституції України на регулювання суспільних відносин та захист прав суб'єктів цих відносин. Явище конституціоналізації свідчить про те, що в українському суспільстві за ці роки відбулись принципові зміни на користь конституційної історії, конституційної ідеології, конституційної політики та конституційної практики в державі

7 Бесплатно

Для місцевого самоврядування (як і для державної влади) в Україні сьогодні гострим питанням є, з одного боку, порушення балансу прав і обов’язків, а з другого – відсутність механізмів, які гарантували б спроможність суб’єкта ефективно скористатися наданим правом.

13 Бесплатно

Управління містом — це важливий публічний процес, і тому воно повинно бути результатом постійної та регулярної співпраці виборних представників з мешканцями міста. Найкраще управляти разом. Для цього потрібен діалог. Діалог патріотів та відповідальних і далекоглядних людей. Тільки таким шляхом можна досягнути стійкого місцевого економічного розвитку в суспільстві вільної ініціативи, ринкових відносин та молодої демократії.

5 Бесплатно

Місцеве самоврядування є специфічною сферою суспільно-політичного буття. Офіційними його визначеннями можна вважати ті, що містяться в правових актах. Наприклад, в ст.3 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Верховною Радою України, зафіксовано:

11 Бесплатно

Питання розвитку і взаємодії регіонів, взаємовідносин регіональних і центральних органів влади є надзвичайно актуальними для України. Адже відсутність обґрунтованої політики регіонального розвитку держави на попередньому етапі призвела до суттєвого збільшення диспропорцій та загострення економічних і соціальних проблем.

6 Бесплатно

В умовах динамічного розвитку системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, її адаптації до сучасних вимог управління виникає проблема кадрового забезпечення та зростання його професійного потенціалу. Аналіз кадрового забезпечення органів влади всіх рівнів засвідчує про деякі особливості щодо їх освітньої підготовки. За статистичними даними Головного управління державної служби України

5 Бесплатно

Реалізуючи свою стратегічну політику, 14 липня 1992 року Україна офіційно заявила про намір стати повноправним членом Ради Європи, а 9 листопада 1995 року набула членства у цій провідній міжнародній організації.

9 Бесплатно

Системи державного управління багатьох європейських країн нині зазнають процесу всебічної модернізації. Державний сектор комплексно переходить від “бюрократичної моделі” до концепції публічного менеджменту. Слід підкреслити, що професійний публічний менеджмент є основою функціонування місцевої влади в будь-якій демократичній державі.

16 Бесплатно

Всі — і політики, і державні службовці, і представники громадськості визнають, що сьогодні склалася дуже загрозлива ситуація в більшості українських сіл. Села, практично, вимирають і ні для кого не таємниця, що «ліки» від цієї хвороби, які на сьогодні застосовуються: державні програми соціально-економічного розвитку, разові дотації, бюджетні субвенції, пільгові кредити для сільгосптоваровиробників, міжнародна технічна допомога та інше,  не дають бажаного результату. Села проїдають дотації «виживання» і робляться ще більш апатичними і «наркозалежними»  від зовнішніх ресурсів, а збільшення потреби викликає збільшення зовнішніх зусиль, і т.д. і т.д., а виходу не видно. Сьогодні на одного повноцінного працівника в селі – ціла армія службовців від сільської ради-району-області-столиці.

13 Бесплатно

З 1995 року в рамках муніципальної (недержавної) програми “Вдосконалення систем управління розвитком малих і середніх міст України” регулярно проводяться Всеукраїнські муніципальні Слухання з  актуальних проблем життя і перспектив розвитку міст, форм і методів управління містами, проведення муніципальної реформи, становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

8 Бесплатно

Ідею створення Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України (далі – Фонд) підказало саме життя. Її неможливо розглядати поза контекстом знакових історичних подій 1990-1991 років. Це насамперед прийняття Декларації про державний суверенітет України,  проголошення її незалежності та розпад Радянського Союзу. Україна розпочала пошук власного шляху, який мав

7 Бесплатно

Сучасний етап суспільного розвитку України характеризує розвиток демократії, який відображається у зростанні політичної конкуренції як на вищих, так і на нижчих щаблях державної влади.

7 Бесплатно

Вперше термін «український муніципальний рух» було використано в назві IV Всеукраїнських літніх муніципальних слухань («Перспективи муніципального руху в Україні», Феодосія, 1998). На феодосійських слуханнях вперше обговорено питання розбудови інфраструктури муніципального руху. Восени того ж року в Гаспрі під Ялтою відбувся проектний семінар «Інформаційне і освітнє забезпечення українського муніципального руху» й було розроблено відповідні концепції.

7 Бесплатно

Розв’язання багатьох проблем у теорії та практиці місцевого самоврядування нерозривно пов’язано з дослідженням організаційних та функціональних проявів життєдіяльності людини за місцем її проживання. Оскільки місцеве самоврядування виступає як вираз самоорганізації, самодіяльності, самодисципліни громадян на локальному рівні соціального управління, то його формування як цілісної системи в межах всього суспільства повинно відбуватися передусім на її низових щаблях, у первинних ланках.

4 Бесплатно