Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Маршрут веде через смерекові праліси й альпійські луки на найвищу гору України - Говерлу. Через протяжність 14 кілометрів в один бік і перепад висот 1320 метрів. Найкращий час відвідування - з червня по вересень.

6 Бесплатно

Українська частина Східних Карпат, на якій розташовано Національний природний парк «Сколівські Бескиди», як і вся Карпатська дуга, відноситься до Альпійської геосинклинальної області. Вони входять до складу північної гілки Альпійського складчастого поясу. Складні складчасто-покривні структури, що їх утворюють, виникли головним чином в результаті кайнозойської (альпійської) складчастості. В Карпатських горах виділяють дві

15 Бесплатно

Міжнародний і внутрішній туризм у кожній країні базується на соціальній політиці, що зв'язує плани туристського розвитку з планами соціально-економічного розвитку. Тому важливо визначити ціль і ресурси політики розвитку туризму, оцінити вплив цієї політики на виробництво, споживання, що оточує і соціальне середовище. Однак треба відзначити, що політика в деяких секторах економіки, включаючи і туризм, часто не відпрацьовується індивідуально, а інтегрується в політику інших секторів економіки, наприклад у виробничу політику, політику платіжного балансу, планування землі і т.д.

7 Бесплатно

Не за горами час, коли туризм, курортно-рекреаційна діяльність стануть одними з найпотужніших галузей народного господарства не лише нашої області, а й усього регіону українських Карпат.

Так об'єктивно склалося, що в області припинили своє існування великі підприємства, зокрема колишньої "оборонки". Реанімувати їх уже неможливо, а головне - немає жодного сенсу. Нам, прикарпатцям, та й багатьом регіонам України сам Бог велів розбудовуватися, працювати на

7 Бесплатно

У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення – що врешті-решт означає здоров’я – є найвищою соціальною цінністю. Тому за останні кілька десятків років у світі поступово зростає значення туризму і рекреації . Це пов’язано в першу чергу із значним ростом доходів населення економічно розвинутих країн, зростанням загальноосвітнього рівня людей, розвитком транспортного сполучення. Люди залишають свої домівки з наміром відвідати нові місця, збагатити себе знайомством з пам’ятками

18 Бесплатно

Населення: 2,75 млн. осіб. Область належить до найбільш густозаселених у країні. Щільність населення – понад 120 осіб на 1 кв. км.

 Площа: 21,8 тис. кв. км.

 Обласний центр: м. Львів.

12 Бесплатно

На науковій і практичній ниві ще досі тривають дискусії про зміст і направленість таких понять і явищ, як "сільський туризм" і "агротуризм". Звернемось з цим питанням до поважного словника з подорожей, туризму та гостинності британця С.Медліка (1993). Згідно з цим словником, сільський туризм (rural tourism) – відпочинковий вид туризму, сконцентрований на сільських територіях.

13 Бесплатно

Туризм — це не тільки форма масового відпочинку, фізичного загартування та зміцнення здоров'я допризов­ників, а й ефективний спосіб підготовки їх до військової служби, формування необхідних навичок і вмінь. Важ­лива роль у вихованні якостей особистості майбутнього воїна належить воєнізованим походам з елементами до­призовної підготовки. Багатоденні воєнізовані походи проводяться на другому році вивчення курсу допризов­ної підготовки як польові заняття.

8 Бесплатно

Головною функцією позаурочних форм занять є створення найсприятли­віших умов для виховання звички до систематичних занять, і як наслідок, сприяння запровадженню фізичної культури в побут народу. На позаурочних заняттях закріплюються і вдосконалюються засвоєні на уроках фізичної куль­тури вправи, набуті знання. Інакше кажучи, шкільними уроками фізичне виховання не обмежується. Уроки є лише початком всієї складної системи цього процесу, який передбачає заняття протягом шкільного дня, позакласну і позашкільну фізкультурно-спортивну й оздоровчу діяльність.

8 Бесплатно

Тема: Туристське спорядження. Теорія – 2 години.

1)    Будова туристичного намету, стійки і кілочки для наметів, тент для намету, правила вкладання наплічника.

У поході дім для туристів – це намет. Кількість наметів визначається їхньою місткістю. Для групи з 15 чоловік потрібно мати п’ять тримісних намети. Перед походом перевіряється справність намету, наявність усіх розтяжок.

3 Бесплатно

Ця робота присвячена аналізу глобальної та регіональної конкурентноздатності України в галузі туризму. На перший погляд тема видається досить легкою. На сьогоднішньому ринку туристичних послуг України існує безліч інформації з приводу того, куди можна поїхати, до яких туристичних операторів звернутися по допомогу, яка вартість тієї чи іншої послуги. Але така інформація є досить хаотичною, з неї повною мірою не можна  робити жодних висновків про стан самої галузі та проблем, які в ній існують. Якщо ж намагатися розібратися більш детально, все ж певні довідкові дані можна віднайти.

14 Бесплатно

Під туризмом розуміють теорію і практику різного роду походів, сходження на гори і подорожі з метою спортивного суперництва, активного відпочинку, освіти і виховання. Для подорожей у відпустку з використанням громадського або особистого транспорту, в яких головне місце займають розмови і відпочинок, все більше підходить слово туризм.

4 Бесплатно

Туристична індустрія вважається однією з найбільш прибуткових галузей економіки в світі і з кожним роком її вплив на економіку країни все більше і більше посилюється. На туристичну галузь припадає 12% світового внутрішнього продукту, більше ніж 11% витрат споживачів, 5% світового валового продукту, 7% світових інвестицій, а також кожне 16 – те робоче місце. Як прогнозує Всесвітня Туристична організація (WTO) розвиток туризму не буде зупинятися, а навпаки рости з доволі високими темпами, зокрема зросте міжнародний туристичний рух з 650 млн. туритів щорічно до 937 млн., в результаті чого збільшиться і рівень доходу з 450 до 1100 млрд. доларів США.

14 Бесплатно

Загальні методи дослідження туризму співпадають із загальнонауковими методами дослідження.

Наукове дослідження - це цілеспрямоване вивчення об’єкта чи явища, в якому використовуються методи науки і яке, розкриваючи закономірності розвитку даного об’єкта (явища), формує нове знання про нього, пояснює закони його функціонування і вказує чи передбачає шляхи та форми використання одержаного знання в інтересах суспільства.

5 Бесплатно

Жовтневий сонячний ранок. Автобус мчить на північний схід країни. Пахне сухою травою і зораною землею. На полях все ще стоїть кукурудза і почорнілі соняшники. За вікном села в кілька хат і зігнуті від ваги плодів яблуні. Старі паркани оповиті червоними листами дикого винограду. Видно багаття – селяни палять сухе листя. Пасуться череди корів і жують траву, яка ще залишилася, самотні коні. Крихітні калюжи відбивають синь неба. Убогість тутешніх місць б'є в очі. І якби не рідкі “кафешки” на узбіччі дороги, можна подумати, що цивілізація не торкнулася цієї землі.

7 Бесплатно

З огляду на те, що значна частина території України – Галичина – тривалий час була штучно відірвана від решти території України і перебувала у складі Австро-Угорської імперії, а згодом Польщі, неабиякий інтерес становить питання розвитку українського краєзнавчого руху на її теренах. Особливої актуальності й ваги такі ретроспективно-краєзнавчі студії набувають зараз – у час творчого переосмислення багатої краєзнавчої спадщини галицьких вчених попередніх століть, вивчення традицій наукових шкіл й, на їх підставі, формування сучасних теоретико-методологічних засад, пріоритетних завдань та дороговказів розвитку національного туристичного краєзнавства.

17 Бесплатно

В дослідженні ринку можна виділити два основних підходи. За першим ринок розглядається як поняття і його дослідження носить переважно філософський та політико-економічний характер. Основна увага концентрується на таких аспектах як: ринок як спосіб мислення та поведінки; ринок як спосіб організації суспільного виробництва. За другим підходом ринок розглядається як явище, що має конкретний економічний зміст і є

29 Бесплатно

Відомо, що головною потребою людського організму є вода. Наш рганізм на 75% складається з води. Приведемо для порівняння: без м Ви можете прожити 3 тижні, без води — .3 дні. В середньомулюдина за добу витрачає 1 -3 літри води. При захворюванні діабетом витрати зростають.

18 Бесплатно

Постава – це здатність людини без особливого напруження утримувати своє тіло, зберігаючи правильно позу в різних положеннях: сидячи, стоячи, під час ходьби, ігор, розваг тощо. Вона залежить від положення голови, плечового поясу, грудної клітки, форми хребетного стовпа, живота, таза, нижніх кінцівок і стану нервової системи. При правильній поставі голова і тулуб знаходяться на одній вертикальній лінії, плечі розгорнуті, злегка опущені і обидва знаходяться на одному рівні, лопатки притиснуті, груди трошки випуклі, живіт втягнутий, ізгини хребта виражені нормально, ноги випрямлені в колінах і кульшових

13 Бесплатно

У розвитку вітчизняного туристичного руху помітну роль відіграє спортивно-оздоровчий туризм. По суті він є однією з найдоступніших і масових форм активного відпочинку, пізнання та вивчення навколишнього світу.

Спортивно-оздоровчий туризм передбачає подолання маршруту

активним способом, тобто без використання транспортних засобів,

покладаючись лише на свої власні сили. Активний рух є

12 Бесплатно