Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Туризм належить до високоліквідної галузі, тобто галузі зі швидкою віддачею. Проте, як свідчить українська  практика, внесок туризму в національну економіку явно недостатній, що обумовлено слабкими інвестиційними можливостями переводу туризму на якісно новий рівень.

Транспорт є головним чинником розвитку туризму.

36 Бесплатно

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже про те, що “годує" ця система дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше пов'язаних з наданням туристичних послуг. Крім значної статті прибутку  туризм є ще і  одним з  могутніх чинників посилення престижу країни, зростання її значення в очах світової  спільноти і пересічних громадян.

21 Бесплатно

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, що дає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток у скарбницю. Не говорячи вже про те, що ця система “годує” дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше зв'язаних із наданням туристичних послуг.

Туристична діяльність у розвитих країнах є важливим джерелом

34 Бесплатно

Збереженням здоров'я, зміцненням, підтриманням, нарощу­ванням життєвого тонусу потрібно займатися постійно. Зрозуміло, що людина щодня повинна, наприклад, займатися ранковою гім­настикою, бувати достатньо часу на свіжому повітрі, уникати шкід­ливих звичок, дотримуватися принципів раціонального збалан­сованого харчування та інших гігієнічних вимог. Але періодично проблемами збереження та зміцнення здоров'я потрібно займатися спеціально. У найкращий спосіб це досягається на курорті природ­ними і преформованими (штучно створеними) фізичними факто­рами.

28 Бесплатно

Ресторан – це підприємство, в якому широко практикується виготовлення страв, закусок по індивідуальному замовленню, а також фірмових і національних страв розглянутих у  меню.

 Особливість організації роботи ресторану — це високий клас обслуговування відвідувачів.

   Ресторани організують обслуговування урочистих офіційних прийомів, нарад, конференцій, з'їздів, сімейних торжеств і т.д.

41 Бесплатно

Угорщина є своєрідним місцем між сходом і заходом Європи. Щорічно країну відвідують понад 40 мільйонів туристів з усіх кінців континенту. Розмаїття культур, звичаїв, стилів життя дозволяє гостям почуватися в Угорщині, як у себе дома. Вас приємно здивує широкий вибір товарів на прилавках магазинів й помірні ціни на них. Ви зустрінетесь з традиційною угорською гостинністю, відомою далеко за межами нашої країни. А ще Угорщина цікава тим, що тільки тут поряд знаходяться видатні історичні й культурні пам’ятки, які відокремлено можна побачити в інших куточках Європи.

30 Бесплатно

Українське село має надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а також лікувально-рекреаційні ресурси. Наші села багаті індивідуальним житловим фондом та добрими і працьовитими людьми. Водночас гострою проблемою багатьох сіл є зростаючий надлишок робочої

10 Бесплатно

Споживчий продукт сільського зеленого туризму у кожній окремо взятій місцевості має свої відмінності, зумовлені особливостями природного й етнографічного середовища сільського розселення регіону, а також характером його сучасної адміністративно-громадської самоорганізації. Тому районування Карпатського регіону

32 Бесплатно

Межі Карпатського туристичного регіону передусім визначені його природною будовою — простяганням у межах України Карпатської гірської системи, а також історико-адміністративними контурами суміжних з Карпатською дугою земель.

38 Бесплатно

Міжнародна категоризація агрорекреаційного сервісу згідно з концепцією "Bed & Breakfast"

Пріоритетність започаткування сільського туризму як складової міжнародного туризму приписують собі Франція та Швейцарія. Справді, ще з початку XVIII ст. у французьких і швейцарських Альпах (околиці Монблану та інших найвищих альпійських піків Європи) з'являються перші гостьові будиночки-шале для обслуговування експедицій британських туристів-природолюбів.

25 Бесплатно

Маршрут пішохідної подорожі проходив в Українських Карпатах, а саме по території Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Нитка маршруту пролягала по Рахівськоких горах, Чивчиках, ГОАХ Гриняви та Чорногорі.

Цей похід має велике значення в плані освоєння нових туристичних територій, раніше недоступних (прикордонна зона), а головним завданням  було провести паспортизацію пішохідного походу ІІІ категорії складності.

57 Бесплатно

В даний час в умовах переходу до ринкових відносин  на підприємствах і організаціях бурхливо протікає процес вдосконалення форм і методів роботи.

Складність сучасної економічної ситуації, відсутність чітких орієнтирів в розвитку підприємств і організацій, нестабільність фінансових і господарських відносин ставлять сьогоднішнього підприємця в залежність від ряду  тих, що важко піддаються  аналізу і  контролю чинників. 

43 Бесплатно

Міжнародний туризм є відносно молодою галуззю в світі, хоча свої корені бере з давніх часів. Сучасного вигляду туристична галузь набуває в 1937 р., коли цим питанням почали цікавитись міжнародні організації.

Значення туристичного бізнесу постійно зростає. Це пов’язано з тим, що туризм набирає все більшого значення для міжнародних зв’язків, є стимулом для пожвавлення економічного стану країн і окремих регіонів.

47 Бесплатно

Велико  Жванчицький  районний фізкультурно-оздоровчий комплекс „Каштан” - це спеціалізована бюджетна організація, уповноважена державою брати участь у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту шляхом залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-оздоровчих послуг, поєднання масових та індивідуальних

35 Бесплатно

Морський круїз являє собою туристичну поїздку по морю, як правило з заходом у порти, на борті спеціального пасажирського судна. У даний час десятки круїзних компаній по усьому світі експлуатують сотні пасажирських судів, місткістю від 70 до більш 1000 пасажирів, і пропонують захоплюючі поїздки практично в будь-який регіон світу.

37 Бесплатно

З позиції системного підходу діяльність підприємства в цілому можна розглядати як складну систему, яка складається із підпорядко­ваних менш складних систем. Важливою підсистемою підприємства громадського харчування є виробництво або виробнича підсистема (система).

Виробнича система самостійно чи при взаємодії і іншими системами задовольняє ті чи інші потреби і запити потенційних спо­живачів за допомогою виробленої цією системою продукції.

38 Бесплатно
Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 26 липня 2001 р. №878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України" Косів одержав статус історичного міста.
         Річ певна, підставою такого визнання став не лише вік Косова, але й, що найважливіше, - чимала кількість матеріяльних свідоцтв його розвитку, насамперед ціла просторова структура міста та її окремі елементи – історичні містобудівні комплекси. У поєднанні з багатим природним довкіллям вони являють собою дуже велику історично-культурну вартість. Про ці неоціненні скарби нашої культури зупинимось детальніше в другому розділі даного нарису, а про потребу і шляхи їх охорони (до чого зобов’язує і постанова) – у третьому.
65 Бесплатно

Галузь туризму не випадково обрано пріоритетною у програмі розвитку Івано-Франківщини. Українські Карпати викликають зацікавлення не тільки в українських туристів, а й у іноземців, що проживають на далеких континентах. Проте є всі підстави вважати, що сфера туризму тут на неналежному рівні.

33 Бесплатно

В даний час індустрія туризму є однією з найбільших форм міжнародної торгівлі, що розвиваються досить динамічно. У останні 20 років середньорічні темпи росту числа приїжджих іноземних туристів у світі склали 5,1%, валютних надходжень - 14%. Відповідно до даних всесвітньої туристичної організації, у 2003 році у світі було зареєстровано 776 мільйонів приїжджих туристів, а надходження від міжнародного туризму досягло 572 мільярда доларів (без обліку надходжень від міжнародного транспорту). У цілому об'єми валютних надходжень від туризму за період із 1950 по 2000 рік зросли в 149 раз.

40 Бесплатно

Туризм – одне з важливих соціально-економічних явищ сучасності, у багатьох країнах він перетворився в одну з провідних галузей економіки, став надійним джерелом поповнення бюджету.

Туризм, за своїм основними характеристиками, не має принципових відмінностей від інших форм господарської діяльності. Тому всі істотні твердження сучасного маркетингу та менеджменту можуть бути застосовані й у туризмі.

38 Бесплатно