Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Для економіки України, франчайзинг є відносно новим та актуальним явищем, у той час як у розвинутих країнах, він сторіччями практикувався як засіб забезпечення споживачів суспільства в різних послугах.

У США лише 5% франчайзингових підприємств терплять невдачі в перші п'ять років, тоді як 90% інших дрібних і малих підприємств за той же період банкрутують.

118 Бесплатно

Тема даної дипломної роботи – „Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників  на цінову політику готелю”.

Мета написання даної дипломної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з поняттям, сутністю, видами та методами проведення цінової політики підприємств готельного бізнесу та факторами, які впливають на формування цінової політики готелю.

Також метою написання дипломної роботи є поглиблення теоретич­них і практичних знань з  туристичного менеджменту, вироб­лення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практи­чних завдань, сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень у сфері готельного бізнесу та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем.

79 Бесплатно