Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Людські ресурси - один із видів ресурсів економіки. Своєрідність людських ресурсів у тому, що це одночасно ресурс для розвитку економіки та споживачі матеріальних благ.

Трудові ресурси - це форма людських ресурсів і складається з працездатного населення в працездатному віці (населення в працездатному віці за вирахуванням непрацюючих інвалідів 1-ї та 2-ї груп), працюючих підлітків та працюючих пенсіонерів.

14 Бесплатно

Законодавство про зайнятість. Право людей на працю й захист від безробіття встановлено міжнародними правовими актами1. Важливу роль у правовому регулюванні зайнятості населення відіграють конвенції та рекомендації МОП, які встановлюють міжнародні стандарти у сфері зайнятості населення та працевлаштування2.

7 Бесплатно

Поняття трудових спорів. Відповідно до ст. 124 Конституції України звернутися безпосередньо до суду за розглядом індивідуального трудового спору можуть громадяни (працівники), які вважають, що їхні трудові права було порушено, незалежно від того, чи розглядається їхній трудовий спір комісією з трудових спорів (КТС).

9 Бесплатно

Крім розглянутих підстав розірвання трудового договору передбачено додаткові підстави для розірвання трудового договору (ст. 41 КЗпП).

Метою закріплення в законі додаткових підстав розірвання трудового договору є підвищення відповідальності тих категорій працівників, чия трудова функція пов’язана з виконанням особливо відповідальної роботи. Додаткові підстави характеризуються такими особливостями:

7 Бесплатно

Заходи дисциплінарного стягнення, що застосовуються до окремих працівників, які несумлінно виконують свої трудові обов'язки, перераховано у ст. 147 КЗпП. Так, за порушення трудової дисципліни до працівника може застосовуватися тільки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення. Право вибору стягнення за порушення трудової дисципліни належить роботодавцеві й не обов'язково у послідовності, зазначеній у ст. 147 КЗпП.

9 Бесплатно

Державне управління охороною праці. Державне управління охороною праці здійснюють Кабінет Міністрів України; спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Рада Міністрів Автономної

4 Бесплатно
  1. Так як основним джерелом iнформації є книга (художньо публицистична) Тараса Бульби-Боровця, "Армiя без держави", то майже всi факти можна перевiрити в цiй книжцi. Iнша лiтература (список приведено  в  кiнцi) використовувалась для перевiрки достовiрностi викладенних фактiв.

Процес духовного, національного відродження українського народу від року до року стає все повнішим, багатограннішим, всеохоплюючим. Із небуття, а точніше з спецфондів архівів широкому колу читачів повертаються сотні і тисячі раритетів минулого, які таять в собі величезний потенціал

18 Бесплатно

Кобринський Йосафат Миколайович (28.09.1818, м.Коломия - 28.03.1901, с.Мишин, тепер Коломийського р-ну, Івано-Франківської обл.), укр.греко-католицький священик, культурно - громадський та церковний діяч, публіцист, меценат.

6 Бесплатно

Світ рослин життєво необхідний людині. Протягом тисячоліть багато рослин використовуються в найрізноманітніших сферах господарської діяльності, є незамінними продуктами харчування, цілющими оздоровчими засобами.

10 Бесплатно

Приступаючи до розмови про український народний одяг, ми розглянемо ті фактори, що мали і мають вплив на формування народного побуту взагалі і зокрема одягу. Головніші з тих факторів такі:

Зовнішнє оточення або природні умови, де проходить життя нашого народу: добрий клімат, багатство землі, краса краєвидів-гаї, сади та широчінь степових просторів.

21 Бесплатно

Чимало священних символів, відомих ще з давніх-давен нині підмінено формою. Популярні зараз написи, як-от: “на щастя, на долю”, наші пращури шифрували у знаках орнаментів. Так, вишита восьмикутна зірка означала Бога, Сонце, хвиляста лінія — нескінченність життя, стилізована калина — уособлення дівочої краси, молодості, кохання, виноград — символ благополуччя, квіткові пуп’янки вказували на дітей і продовження роду. Науковці кажуть, що вишитий рушник може бути і благословенням і прокляттям.

7 Бесплатно

Традиційний   український   обряд весілля умовно поділяється на три цикли: передвесільний, власне весільний і післявесільний. У різних етнографічних районах України кожному з них були властиві свої ритуали, обряди і звичаї. Основну увагу зосередимо на спільних загальноукраїнських

7 Бесплатно

Традиційний   український   обряд весілля умовно поділяється на три цикли: передвесільний, власне весільний і післявесільний. У різних етнографічних районах України кожному з них були властиві свої ритуали, обряди і звичаї. Основну увагу зосередимо на спільних загальноукраїнських

7 Бесплатно

Враховуючи історичну складність шляху, який проходять нації в процесі свого становлення, можна стверджувати, що боротьба кожного народу за своє національне існування, протистояння загрозі свого знищення зумовлює закономірні процеси. З одного боку – спаду, затримки, тимчасового зростання національного процесу, з другого – самозбереження цього етно-соціального організму. Таким чином національному розвитку об’єктивно властиві процеси національного відродження (самовідновлення етно-національної форми свого прояву).

5 Бесплатно

Формування української народності, що почалося в глибині століть, тривало і в XIV—XV ст. Але умови цього процесу над­то ускладнилися. Українські землі захо­пили різні держави, що мали відмінні від українців мову, релігію, культуру та істо­ричні традиції. Проте між окремими час­тинами Південне-Західної Русі-України розвивалися економічні, політичні, куль­турні зв'язки.

7 Бесплатно

Постать Мусія Вернигори переважно відома польському читачеві. Це один з найбільших польських національних міфів. Козака Вернигору змальовували як пророка, котрий передбачив Коліївщину (гайдамацьке повстання 1768 р.), крах Речі Посполитої наприкінці XVIII ст., довгі роки неволі та врешті відродження Польщі та її процвітання.

5 Бесплатно

Творчість вченого-емігранта Георгія Володимировича Вернадського сьогодні ще мало відома українському читачеві. Тривалий час його праці не друкувалися ні в Росії, ні в Україні, а нечисленні згадки про нього в наукових виданнях були здебільшого критичні. Така «офіційна недоброзичливість» виглядала особливо вражаючою з огляду на ту шану, якою повсюдно по праву

8 Бесплатно

Житель міста, що не цікавиться  „зовнішньою політикою міста”, якщо і знає, що у міста є побратими, то навряд чи зможе назвати хоча б кілька. Більш обізнаний громадянин якщо і назве їх точну кількість, то швидше всього не зможе пригадати всі їх назви. Але майже у кожного хоч раз виникало запитання: а для чого нам ці побратими?

Тісні товариські взаємовідносини з країнами, співробітництво в галузі політики, економіки, культури мають розвиватись на міцних засадах. Вони будуються на

6 Бесплатно

Світовий досвід підтверджує: успіху досягають лише ті країни, які правильно самовизначилися. Такі ж, які, будучи одними, вважають себе зовсім іншими, ніколи не матимуть успіху. Ось у чому, на мою думку, і полягає драматизм нашої сьогоднішньої ситуації: Україна не просто

10 Бесплатно

Соціокультурна криза в Україні, безперечно, обумовлена загальною економічною кризою, відсутністю політичної волі усіх гілок влади до справжніх реформ, дикоринковими симптомами перших зрушень, ізоляцією від налагодженого віками світового ринку та “вічно живим”, як ленінське вчення, “залишковим принципом” у вирішенні соціокультурних проблем.

9 Бесплатно